.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Архив

Изберете категория: