.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Заседание на Управителния съвет на Европейската Лява Партия, Берлин, Германия, в централата на Фондация Роза Люксембург, 10.01.2015год.