.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Стартиране на новата 2015 политическа година от Европейската Лява Партия и Германските Леви, Берлин, 11 януари.