.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Контакти

 

              ПП Българската левица    

София, предстои смяна на адреса;

моб. тел. +359 894340019

www.levicata.org