Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров
обратно

Заседание на УС на ЕЛП, 31.10 - 2.11, 2014 год. Атина, Гърция