.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Младежка организация

Председател 

1

Заместник Председател

1