.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

НАШИТЕ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОТТУК МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ЛИСТИТЕ С КАНДИДАТИТЕ НИ ПО ОТДЕЛНИТЕ РАЙОНИ 2013г

Тук може да видите кандидати за народни представители на коалицията "ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

Тук може да видите кандидати за народни представители - парламентарни избори 2017 на коалицията "КОЙ - БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

Tук може да видите едно наше съощение