.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
  1. 1
  2. 2
  3. »
обратно

Полезни връзки

  1. 1
  2. 2
  3. »