.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Новини

(13.Януари.2013 / публикувано в: )

Устав