"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Новини

(07.Февруари.2019 / публикувано в: Новини)

ЕВРОПЕЙСКАТА ЛЕВИЦА ЗА ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

ЕВРОПЕЙСКАТА ЛЕВИЦА ЗА ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

 

Партия на Eвропейската левица, чийто пълноправен член е ПП „Българската левица” наблюдава с голяма загриженост развитието във Франция; мерките за строги икономии и социалните съкращения, въведени от Емануел Макрон, който с авторитарни методи води стриктно политика за обслужване на интересите на водещата класа. В резултат на тези мерки за строги икономии, засегнали най-вече по-голямата част от работещото население във Франция (а не богатите), от ноември 2018г. протестират жълтите жилетки.

 

В знак на солидарност ние стоим на страната на тези жълти жилетки, които демонстрират ненасилствено фискално правосъдие, които са за подобряване на жизнения стандарт и заплатите и за демокрация. Осъждаме насилието от страна на полицейски служители, особено използването на така наречените Flashballs.

Като Партия на Европейската левица ние ще се борим за истинско подобряване на трудовите и социалните права и затова предлагаме друг път, а именно изграждане на Европа на нови солидарни основи, където суверенитетът на хората да бъде зачитан. Ние се борим за прекратяване на политиката на строги икономии. Вместо това искаме да изградим алтернативна икономическа и социална политика, която да може да създава работни места, да преразпределя богатството и да покрива всички социални нужди. Нашата цел е да съживим надеждата: За нова амбиция за сътрудничество и солидарност на европейско равнище в служба на нашите народи и народите по света.

 

https://www.european-left.org/european-left-on-yellow-vests/