„Дяволът се крие в подробностите“ английска поговорка
обратно

Новини

(07.Ноември.2018 / публикувано в: Новини)

101 години от Великата октомврийска революци

На 7 ноември 2018г. Великата октомврийска революция, едно от най-значимите събития на 20-ти век, отбелязва своята годишнина.

Върху пепелището на Първата световна война – безсмислена война,  погубила десетки милиони човешки живота в името на едрия капитал и империалистическия елит се издигна знамето на Великата Октомврийска революция. Огромната империя се  скъса по шевовете, раздирана от съсловни проблеми, нерешени  въпроси за собствеността на земята и исторически искания за индустриализация. Неголяма по численост, сплотена от годините гонения и изпитания, творчески променяща в своята практика ученията на Маркс и Енгелс, партията на болшевиките стана авангард на обществените сили. Великата октомврийска революция разтърси света. Тя е естествено продължение на идеите на Великата френска революция при новите социално-икономически и обществено-политически отношения. Великата октомврийска революция е световно-историческо събитие. Тя оформи 20-ти век, както и теорията и практиката на левицата. На 7 ноември 1917г. болшевиките успешно завладяха властта и сложиха край на Първата световна война за Русия. Големи части от населението в Европа видяха в болшевиките, под ръководството на Ленин, гаранта за мира и просперитета в Европа. Червеният октомври освободи огромна енергия, която революционизираха руското общество и се излъчи към целия свят. В една трета от земното кълбо се реализираха стремежите на прогресивната част от обществото за  равноправие на половете, осемчасов работен ден, безплатно образование и здравеопазване и регламентирани права на работещите. И до днес Октомврийската революция е отправна точка за всички, за които историята все още не е стигнала своя край.