.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Новини

(09.Май.2021 / публикувано в: Новини)

European Left - Manifesto

Оттук може да изтеглите манифеста на ЕЛП на английски език