Гледай в корена Кузма Прутков
обратно

Новини

(28.Декември.2015 / публикувано в: Новини)

ПИСМО ДО ЕК

Партия „Българската левица” изпрати писмо до Европейската комисия във връзка със свалянето на предаването „Деконструкция” от ефира на БНР. В писмото се настоява Европейската комисия да се занимае с все по-засилващото се ограничаване на свободата на словото в България, като се сочи, че като пазителка на договорите на Европейския съюз, Европейската комисия може и трябва да гарантира, че и в България, като държава-членка на ЕС, без ограничения се спазват залегналите в чл. 2 на Договора за ЕС общи ценности, между които са демокрацията, свободата, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и закрепените в чл. 11 на Хартата на основните права на ЕС свобода на изразяването на мнение и зачитане на свободата и плурализма на медиите. В писмото се казва също, че Европейският съюз не бива да допусне демокрацията и свободата на изразяване на мнението да бъдат ограничени, особено в една национална медия, и по този начин плуралистичното отразяване на новините и критичната журналистика да бъдат задушени.

Пълният текст на писмото можете да намерите тук.