Гледай в корена Кузма Прутков
обратно

Новини

(21.Декември.2015 / публикувано в: Новини)

ПОЗИЦИЯ НА ПП „ БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“

В последните дни темата за реформа в правосъдието започна да се употребява като разделителна линия между едни магистрати и други, между едни съсловия в съдебната сфера и други, между едни граждани и други. На част от митингите в началото на шествието стоеше плакат с надпис “Пълна и безусловна декомунизация и лустрация“, който открито разслоява българския народ в неговото безусловно желание за по-добра и ефективно работеща съдебна система. Не беше далеч времето, когато справедливият протест срещу олигархичното управление беше разделен от същите кръгове, които обявиха част от протестиращите за „умни и успешни“. Не следва да забравяме, че именно „умните и успешните” подкрепиха и участваха в правителството на ГЕРБ и под лозунга „съдебна реформа“ започнаха война за влияние над кадровия орган в съдебната система, без да обяснят на хората по какъв начин това ще направи правосъдието достъпно, прозрачно и справедливо.Съдебната реформа трябва да се основава на принципни положения, а не да се свежда до борба за овладяване ръководствата на големите съдилища и оформянето на клики в съдебната система. Да изгоним търговците (на влияние и не само) от храма на Темида.

ПП“ Българската левица“ ще се бори за съдебна реформа в полза на обикновения гражданин, за принципна промяна в работата на съдебната система, която ще доведе до бързина и ефективност, за прозрачно кариерно израстване на магистратите, за ефективен контрол на системата, за електронен достъп до съдебните актове и протоколи, за децентрализация на прокуратурата и възможност за търсене на персонална отговорност по делата по ЗОДОВ и др.

ПС на ПП "Българската левица"