"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Новини

(03.Юли.2015 / публикувано в: Новини)

Ние сме до гръцкия народ!

Европейската цивилизация е била изградена на основата на борби за свобода, демокрация, човешки и граждански права. Европа разполага с богато и безценно наследство, което се базира на достойнство, себеизразяване, решителност и сила на народите.

 

Въпреки това, днес една суверенна европейска държава, е жертва повече от 5 години на жестокостта на неолиберализма, и се превръща в сцена на немаскирана интервенция, която е насочена основно против право на гръцкия народ да изрази свободно волята си в решаващ за общата му съдба момент.

 

Ние заставаме до гърците и НЕ-фронта, защото:

- Подкрепяме правото на гръцкия народ да вземе своето настояще и бъдеще в собствените си ръце;

- Категорично отхвърляме изнудването спрямо Гърция, било то икономическо или политическо;

- Силно вярваме, че продължаващата борба на гръцкия народ е от жизненоважно значение за съществуването и укрепването на демокрацията, самоопределение и свободата на изразяване в цяла Европа, и в целия свят.

 

 

Why we stand by the GreeksWhy we raise our voice for the NO-Front

 

European civilization has been built on struggles for freedoms, democracy, human and civil rights. Europe has a rich and priceless heritage based on the dignity, self-expression, determination and power of its people.

 

Nevertheless, today a sovereign European country, victimized for more than 5 years by the cruelty of neoliberalism, becomes the scene of an unmasked intervention that targets the Greek people's fundamental right to express freely its opinion on a crucial moment of its collective fate.

 

We stand by the Greek people and the NO-Front because:

- We support the Greek people's right to take its present and future in its own hands.

- We firmly reject the blackmail against Greece, be it political or economic.

- We strongly believe that the ongoing struggle of the Greek people is vital for the existence and strengthening of democracy, self-determination and freedom of expression all over Europe, all over the world.