.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Председателя на БЛ ,бе избрана за заместник председател на Европейската Левица