Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров
обратно

Информационни материали

(30.Август.2022)

ПОКАНА - четвърти редовен конгрес

ПОКАНА

 

Националният комитет на Политическа партия „Българската левица” с решение от 26.08.2022г. на основание чл. 21 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Четвъртия редовен конгрес на Политическа партия „Българската левица” на 12.11.2022 г. в гр. София 1113,  Парк-Хотел „МОСКВА“, ул. “Незабравка” 25    от 12:00 часа, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Избор на ръководни органи на конгреса;

2. Отчетен доклад на НК на ПП „Българската левица” и отчетен доклад на ОбпКС на партията;

3. Приемане на политически документи на ПП „Българската левица”;

4. Обсъждане и гласуване на предложения за промени в Устава на ПП „Българската левица”;

5. Избор на ръководни и контролни органи на ПП „Българската левица”;

6. Разни.

 

Делегатите на Четвъртия редовен  конгрес се определят по нормата на представителство, съгласно решение на Националния комитет от 26.08.2022г. един делегат на 45 (четиридесет и пет)  членове на ПП „Българската левица“.

Сваляне - ПОКАНА - четвърти редовен конгрес