Не плувай по течението,не плувай и срещу него,плувай там където трябва. Кузма Прутков
обратно

Информационни материали

(14.Януари.2013)

Бъкгарската Левица сезира прокуратурата

              ПП Българската левица    

София,  бул. Цариградско шосе № 113, сградата на „София прес”, ет. 7;        тел. 00359 2 9752372 e-mail levitcata@gmail.com;  сайт:www.levicata.org

 

 

До Прокуратурата

На Република България

 

С         И         Г          Н         А         Л

ОТ

ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”

 

На 1 юни 2012 НФНИ обяви конкурс за научни проекти с обща сума 14,8 млн лв. Парите трябваше да бъдат дадени на колективи, спечелили конкурса, на базата на предварително обявени критерии и извършени рецензии. На 10 ноември 2012 бяха обявени резултатите от конкурса. Голяма част от учените, участвали в конкурса, широката общественост, а също и пресата са убедени, че при провеждането на този конкурс са нарушени законите на страната и голяма част от средствата, определени за конкурса, са раздадени неправомерно:

1. Около половината от подадените проекти са били анулирани предварително от самоназначила се комисия в състав управителя на фонда Христо Петров и две секретарки. По този начин без никакво правно основание не са подложени на разглеждане една голяма част от проектите.

2. След обявяване на резултатите от конкурса е съобщено, че искания за запознаване с рецензиите на некласираните проекти ще се приемат не по-рано от 1 месец след обявяване на резултатите, а рецензиите ще бъдат предоставени на ръководителите на проектите в срок до два месеца след това (http://www.bulfund.com/):

«В срок от 10.12.2012г.  до 20.01.2013г. включително от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа ръководителите на некласирани проектни предложения или упълномощени изрично (нотариално) от тях лица могат да заявят писмено в деловодството на Фонда желанието си за запознаване със съдържанието на  рецензиите и поставените им оценки;

В  срок не по-късно от 20.01.2013г. на ръководителите или упълномощени от тях лица ще бъде предоставена заявената информация»

Единственото обяснение за този факт е, че всъщност голяма част от проектите не са рецензирани и в момента се изготвят рецензиите. Възниква въпросът на базата на какви критерии са обявени победителите.

3. По сведения от пресата (например в-к „Дума”, 12 декември 2012, стр.16, статията „Хронологична дисекция на една объркана научна сесия” с автор Петър Христов) три от проектите в областта на космически изследвания са рецензирани от социолог, а в областта на биологическите науки – от езиковед. Всичко това показва, че рецензиите са поръчкови.

4. Раздадени са пари на фирми, които са регистрирани в деня на изтичане на крайния срок за подаване на проекти и които не отговарят на нито едно от условията на конкурса.

5. Извършени са много груби нарушения както на Закона за насърчаване на научните изследвания, така и на  Правилника на ФНИ и на насоките за конкурса.

В крайна сметка остава впечатление, че е налице злоупотреба с огромна сума държавни средства.  Ето защо Ви моля да се разпоредите да се извърши проверка на НФНИ с председател Найден Гюров за конкурсна сесия 2012 и ако се установят нарушения на ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Правилника на ФНИ и изготвените и приети насоки за конкурса, да се образува досъдебно производство срещу виновните длъжностни лица.

          Председател на партия „ Българската левица” :

                                                                     /Иван Генов/

 

            

 

Сваляне - Бъкгарската Левица сезира прокуратурата