Не плувай по течението,не плувай и срещу него,плувай там където трябва. Кузма Прутков
обратно

Анализи

(22.Декември.2015)

ПРОГРАМА ЗА ОБЕДИЕНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ - 2рия постъпил документ

Автор: Спас Джумайски

Прехода от социалистическо държавно устройство към капитализъм в най-уродливата му форма ни донесе вместо очакваната от всички ни истинска демократизация най-голямото разграбване на националните богатства, довело страната ни до Трета национална катастрофа. България без война за 25 години загуби повече от два милиона души, бяха ликвидирани промишлеността, селското стопанство, здравеопазването, науката, образованието, разбити службите за сигурност и съдебната ни система, създадоха държава, в която цари беззаконието а прокуратурата, полицията и ДАНС са се превърнали във фирми „на повикване” от влиятелни клиенти и , в която имаме правосъдие за богати и властимащи и правосъдие за всички останали,а държавата ни е  на олигарсите и слугите им и протекторат на задокеански и европейски метрополии! Всички тези партии, които участваха в управлението на страната в този период и всички тези, които днес се появяват, създадени от същите хора със същите пари, обслужваха и обслужват една грабителска върхушка, превърнала се в ликвидатор на собствената си държава и народ.Селата ни обезлюдяват.Страната ни обезлюдява.Младите хора, цвета на нацията презглава напускат родината си и хвърлят ключа.Цялата страна е в плен на един демон, идол и господар-парите!

Предстоят поредните „съдбоносни избори”! Избори без избор. Без алтернатива! Оставят ни да избираме между настоящи и бивши управляващи, между партии, ръководени от кариеристи, клиентелисти, пладнешки разбойници , политически въжеиграчи клоуни и хора с мания за власт, месианство и величие. България отново е на кръстопът.Кръстопът „За никъде”.И докато през целия досегашен преход непрекъснато се явяваха „спасители”, които за пореден път да излъжат хората, сега политиката ни окончателно затъна в блатото на безалтернативността. В хората се натрупва негативизъм, песимизъм, безразличие гняв и разочарование, отчаяние. Група платени „протестъри” успяха за няколко месеца да обезличат ролята на гражданите като коректив на властта и да откажат голяма част от хората от активни граждански действия в подкрепа на каузи, застрашавани от действията на управляващите.

Време е за поява на истинска лява алтернатива на сегашния див капитализъм, на мизерията и бездуховността,време е да заявим високо, че не искаме повече да ни управляват партиите на прехода, а честни, демократични ,некорумпирани и компетентни управници в интерес на мнозинството от гражданите. Не искаме да повтаряме грешките от десетилетията на прехода и да оставим властимащите да продължат да организират и активно да участват в пладнешкия грабеж на своите съграждани! Време е , тези, за които думите СОЛИДАРНОСТ и СПРАВЕДЛИВОСТ не са само демагогски лозунги а истинска цел в живота да се обединим и да поставим началото на онази промяна, която да изведе страната ни от блатото на бездуховността и моралният упадък ,да покажем, че алтернатива на сегашното състояние е възможна и постижима и че заедно можем да я постигнем!.

 

Воден от желанието си да помогна за постигане на така желаната промяна предлагам да се обединим около следните идеи за развитието на страната ни през идните няколко години,за реализирането на които съм се борил през последните две години и ще продължавам да работя, включително и в българският парламент ,ако получа вашето доверие на предстоящите на 5.10.2014г. парламентарни избори.

Голяма част от идеите тук са декларирани многократно в политическите документи на партия Българската левица през последните години, част от тях са подкрепени от голяма група интелектуалци, университетски преподаватели, учени и икономисти в добилата популярност Харта за свободна, справедлива и солидарна България. Хартата стана и основен предизборен документ на коалицията „Левицата и Зелена партия”.Наред с тях предлагам и редица други идеи и конкретни действия,които ги допълват и развиват и, които се надявам да получат вашата подкрепа.

 

В качеството си на член на партия Българската левица и кандидат на коалиция „Левицата и Зелена партия” в 13 Пазарджишки и 16 Пловдивски избирателни райони и като един от вас Ви предлагам:

 

С действията си да защитаваме интересите на  мнозинството от хората, и особено на  онези групи от населението, които в най-голяма степен са потърпевши от политиката на управлявалите ни през последните 25 години.

 

ДА СЕ БОРИМ ЗА ТАКОВА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО ,КОЕТО ДА СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ФУНДАМЕНТАЛНИ ЦЕННОСТИ:

 

 ЧОВЕКА А НЕ ПАРИТЕ ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН В ЦЕНТЪРА НА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВОТО

 

НИЕ СМЕ ЗА:

-висок и устойчив икономически растеж Отказ от тоталното господство на пазара и превръщането на всичко около нас в стока, за .балансирана и регулирана от държавата планово-пазарна икономика. Всички форми на собственост трябва да носят полза на обществото;

-държавна собственост върху стратегически важните за България и българските граждани производства и национални блага;

-гарантирано право на труд и достойното му заплащане;

-справедливи доходи и данъци;

-достъпно, безплатно и качествено образование и здравеопазване за всички граждани;

-държавна грижа и отговорност за българските наука, култура и изкуства, масов спорт, чиста природа и нормална жизнена среда;

-защита правата и свободите на хората, равноправие и отхвърляне на дискриминацията във всичките й форми.Не задкулисието, а гражданите да решаваме как да живеем и кой да ни управлява.

 

ЩЕ СЕ БОРИМ ОЩЕ СЪС:

 

-бедността, безработицата, експлоатацията,бездуховността;

-грабителската приватизация и концесионните далавери;

-всички форми на дискриминация;

-хегемонизма и милитаризма и войната, транснационалните корпорации и финансови спекуланти;

-сателитната външна политика;

-контролираната и платена псевдодемокрация и господството на елита, олигархията и задкулисието

 

Българската левица ще работи за реализиране през следващият четиригодишен период на редица конкретни задачи, което би довело да значителна промяна в живота на хората и ще бъде важна първа крачка в осъществяване дългосрочните цели на партията

 

1.ЗА УСКОРЕНО, ДОГОНВАЩО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА. РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КАТО ОСНОВА ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА И ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА НАЦИЯТА

 

НИЕ СМЕ ЗА:

-смяна на неолибералния модел на развитие със социален.Държавно регулиране и въвеждане на планово-пазарни механизми в икономиката без  волунтаризъм ,социални и икономически експерименти

-разработване и приемане на държавна програма за реиндустриализация на страната ни актуализиране на енергийната стратегия и и разработване на отраслова такава за следващият 15 годишен период  Приоритетно развитие на високотехнологичните и наукоемки отрасли

-активна намеса на държавата на паричния пазар силно държавно присъствие в банковата сфера и регулиране лихвите по кредитите до средноевропейските нива с помощта на държавните регулаторни механизми и пряко участие в кредитирането посредством банки ,собственост на държавата и общините.Връщане на държавното застраховане, задължително имуществено застраховане срещу щети при бедствия аварии и катастрофи.

-държавна помощ за общините и дребния бизнес при кандидатстване и за усвояване на средствата от европейските фондове и програми

-Разработване и въвеждане на система от мерки в защита на и за възраждане на българската икономика,както и за подпомагане на местното производство превръщане на почина „изберете българското!” в национална политика.

-изграждане на мрежа от социално ориентирани държавни и общински предприятия на първо време в най-засегнатите от демографската криза области и общини

-разгърнато хидромелиоративно строителство ,съобразено с екологичните норми и стандарти и като адекватна реакция на неблагоприятните климатични промени

1.1.данъчна и осигурителна политика в интерес на мнозинството от хората

 

-Ообявяваме се решително против данъчните тежести и неблагоприятните последствия при криза да се поемат от бедните и средните слоеве от населението а най-богатите да стават още по-богати. Ние сме за справедливо разпределение на данъчната тежест между различните слоеве на населението, което да включва:

-въвеждане на необлагаем минимум и прогресивна подоходна скала за всички преки данъци, свързани с доходите , спестяванията и имотите на гражданите и стопанските субекти

-диференцирана ставка за Данък добавена стойност:по-ниска от основната за лекарства, книги, учебници и детски храни и дрехи и по-висока за стоките на лукса, хазарта и други подобни.

-въвеждане на прогресивна данъчна ставка за едрата поземлена и градска собственост,

-държавата да признае за неуспешен експеримента със ДЗПО и да го трансформира в доброволно .тази мярка ще помогне за осигуряване необходимият ресурс за увеличаване на размера на пенсиите.

1.2.Политика в областта на образованието

-перманентен анализ на нуждите на пазара на труда и регулиране приема във средните и висшите учебни заведения

-държавна политика за ограмотяване и професионално обучение на всички неграмотни до 45г. възраст

-изравняване битовите условия за обучение на децата на България , качеството на образованието учебните методики и материалната му обезпеченост с най-добрите европейски практики.

-въвеждане фигурата на помощник-учителят в училищата с преобладаване на децата от ромски произход.Разработване на програма за ликвидиране на етническите гета в системата на началното и средното образование.

-възстановяване на практиката на летните стажове във средните и висши учебни заведения, училищните работилници и опитни полета и обучението по гражданска защита и реакция при бедствия, аварии и катастрофи.

-ние сме за достойно заплащане труда на учителите, и смятаме, че с оглед необходимостта от хармонично развитие на децата в училищна възраст е необходимо равностойно представителство на мъжете учители в началните и средни училища.

-въвеждане на образование на две и повече скорости, както и обучението по индивидуална програма с цел обхващане на всички подрастващи в системата на началното и средно образование.

 

1.3.За ускорено развитие на научните изследвания и нареждане на страната ни сред водещите по научен потенциал страни

-по-нататъшно развитие на БАН като уникално българско явление и увеличаване на приноса на нейните институти за развитието на фундаменталната и приложна наука.

-реформа във висшето образование с цел концентрацията му в няколко големи университета на европейско и световно ниво с модерна учебно-материална база и подпомагане развитието на научните изследвания в тях в сътрудничество с бизнеса и институтите на БАН

-изграждане на мрежа от предприятия като развойна база за институтите на БАН и база за обучение на студентите от техническите университети

-въвеждане на стимули за бизнеса да инвестира в наука .Създаване на държавна банка за рискови начинания, която да финансира внедряването в България на откритията на български учени.

-изграждане на модерна техническа база за научни изследвания и полагане усилия за връщане в страната на българите, занимаващи се с наука и изобретателска дейност извън страната ни

 

1.4.За по-справедливо разпределение на националното богатство и използването му в интерес на мнозинството от хората, и истинска равнопоставеност между различните форми на собственост

-връщане на държавата като собственик в стратегически ключови отрасли на икономиката и създаване на конкурентноспособни държавни банки

-спиране всякакви опити за приватизация на образователната система и здравеопазването и за държавно финансиране частния бизнес в образованието и здравеопазването

-България достигна такива рекорди в концентрацията на собствеността върху земеделските земи, пред които едновремешните латифундии в Латинска Америка направо бледнеят.Пълният отказ от принципа „земята на тези, които я обработват” доведе до другият абсурд субсидиите за земеделието да допринасят не за по-приемливи за населението цени на българската земеделска продукция а за по-голяма печалба на едрите поземлени собственици. Въвеждане на таван на поземлената собственост и антимонополно законодателство по отношение на селскостопанското производство е едно от малкото останали ни средства за справяне с този тумор за българското земеделие.Прекратяване на националното финансиране на земеделските производители за обработваните площи над 20 хиляди декара.

-преминаване на собствеността върху стратегическите отрасли и предприятия, добивната промишленост, естествените монополи, животоосигуряващите дейности (енерго, топло и водоснабдяване, масов обществен транспорт, чистота), в ръцете на общините и държавата Държавата да запази и разшири позициите си и социализира пощенските услуги, културата и масовия спорт.

-защита масовия характер на собствеността върху земеделската земя и подпомагане на земеделските кооперации като носител на солидарното начало в икономиката на страната.Земята на тези, които я обработват.

 

2.ЗАЩИТА НА ТРУДА ЗДРАВЕТО И ДОХОДИТЕ НА ХОРАТА, СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ. РАВЕН СТАРТ В ЖИВОТА НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИЗХОДА.РАВЕН ДОСТЪП ДО КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО НА НАЦИЯТА ПОСТЕПЕННО ЗАБАВЯНЕ И СПИРАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ СРИВ

 

2.1.Социална политика, насочена към коригиране на социалните дисбаланси ,ограничаване на злоупотребите с обществени средства и в полза на мнозинството от гражданите, децата и социално уязвимите слоеве!

 

-ние сме за това държавата да гарантира осъществяването на конституционното право на гражданите на труд. Ние смятаме, че е практически възможно съществуването само на текуща безработица, т.е. всеки, който има желанието и умствена и физическа възможност да го прави да има и държавна гаранция за осъществяването на правото си на труд ! .Държавната инициатива в стопанската дейност , плановото регулиране на пазарните взаимоотношения и регулиране на свръхпечалбата за сметка на повече работни места са едни от пътищата за решаване на проблема.Реализирането на  конституционното право на труд на гражданите ще доведе до спиране процеса на маргинализиране и социално изключване на големи групи хора и до рязко намаляване на престъпността и редица неприемливи за обществото социално явления

-за четири години процента в Брутният обществен продукт на разходите за здравеопазване, образование, наука, култура и масов спорт да достигнат  равнището на водещите страни в Европа и света.

-ние сме за значително нарастване доходите на гражданите и особено на най ниско платените и на тези, които са заети в производствената сфера.Инвеститорите търсят преди всичко квалифицирана работна ръка а тя не се създава и задържа в страни с ниски доходи.Ние не  смятаме, че е справедливо националното богатство да бъде концентрирано в ръцете на шепа хора и сме за законодателни мерки, които да доведат до преразпределението му в полза на мнозинството от гражданите.Ние смятаме за възможно и справедливо минимум 50 процента от Националният доход да се преразпределя от държавата.

-държавата да поеме изцяло издръжката и образованието на децата до завършване на средно образование и университетското образование до навършване на 23 годишна възраст, включително и заниманията през свободното време..Безплатен достъп и обучение на всички ученици и студенти до всички спортни съоръжения, кръжоци, музикални, танцови, и всякакви други форми на извънкласни занимания.

-държавата и общините да се ангажират активно с намирането на първа работа на завършилите средно и висше образование.Още през следващите четири години можем да осигурим държавна гаранция за трудова заетост на младежите, завършващи училище и на хората с оставащи им по-малко от 5 години до пенсиониране.

-

2.2.Развитие на здравеопазването и масовия спорт

-премахване на НЗОК като паразитно и излишно звено в системата на здравеопазването.

-връщане на поликлиничната форма на обслужване на пациентите,  премахване на потребителската такса съчетано със справедлива компенсация за личните лекари, болниците и специалистите.

-развитие на мрежа от малки болници в отдалечените населени места с качество на обслужване на нивото на това в общинските центрове.

-ускорено въвеждане на националната здравна карта и регулиране легловата база ,броя на лекарите-специалисти и личните лекари, чиято дейност се финансира от НЗОК а в последствие от държавата според нуждите на съответния район.Незабавно въвеждане на електронната здравна карта като предпоставка за повишаване качеството на здравеопазването и намаляване злоупотребите с обществени/държавни средства.

-отчетливо разделение между държавните  и общински от една страна и частните болници от друга.Държавно финансирано безплатно здравеопазване в държавните и общински болници, изключване на системата на държавно и общинско здравеопазване от търговския оборот.

-изграждане система от кабинети за лекари специалисти в селата и малките общини и довеждане на медицинската помощ до хората от село.

-незабавно премахване на клиничните пътеки и замяната им със системата на диагностично свързаните групи до изработване на цялостна програма за реформи във здравеопазването

-изграждане на база и организиране на безплатен достъп до спортните съоръжения на деца и младежи до 25 годишна възраст.Подемане кампания „спорт вместо дрога”.Развитие на система от училищни, общински и областни спортни състезания и първенства.

-държавни субсидии за детския, юношеския и младежки професионален спорт.

 

2.3.Интеграция на ромите , хората с увреждания и другите групи в риск

 

-ние сме против всички, които подбуждат към етническа вражда и противопоставяне и сме за ускорена интеграция на небългарските етноси и социално уязвимите групи от населението чрез система от мерки, която да включва:.

-оздравяване на съществуващите и строителство на нови държавни предприятия за хората с увреждания.Държавно субсидиране на труда на хората с увреждания и хората в риск.

-обхващане на всички български граждани до 55 годишна възраст в системата на образованието, професионална квалификация и преквалификация. Несъстоятелни са каквито и да било икономически цели и програми при наличието на огромен брой неграмотни, полуграмотни и неквалифицирани граждани.

-държавна програма за изравняване нивото на трудовата заетост сред ромското население с това на останалите етнически групи  Възможността за достоен труд и място в обществото би обезсмислила редица явления като изхранването за сметка на детските добавки , купуването и продаването на гласове и други подобни.

-приемане на десетгодишна програма за ликвидиране на ромските гета и програма за постепенно преодоляване на фактическата им сегрегация.Ускорено изграждане на нормални жилища и инфраструктура (водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, сметосъбиране и съизмерими с условията за останалото население места за отдих и масов спорт )както за ромското население, така и за всички населени места, независимо от размера им, където тези условия липсват.Финансиран от държавата и европейските програми достъп на всички български граждани до културно-историческото наследство на страната ни.

-ние смятаме, че не може да се решат проблемите на съжителството между отделните общности в България, ако управниците и обикновените хора не осъзнаят, че причините които ги пораждат са преди всичко социални а не етнически.Равният старт на децата на всички български граждани, независимо от това колко са богати  родителите им и дали са сред тези, които ни управляват или са обикновени хора, , къде живеят-на село или в столицата, какъв е тяхният етнос , пол или цвят на кожата и еднаквото отношение на държавните органи към гражданите без  привилегии и дискриминация спрямо различни групи от населението е неотменима предпоставка за еднаквото отношение на гражданите към държавата и спазването на законите и нормите на обществените отношения.

 

2.4.Политиката в сферата на културата

 

-ние оценява ролята на културата като същностна страна на националната ни идентичност.От друга страна силата на европейското обединение се корени в  прокламираното многообразие от национални и етнически общности и ние сме за запазването, развитието и утвърждаването и пренасяне към следващите поколения на традициите, обичаите и културната самобитност на българите.

-ние сме за по-нататъшното утвърждаване на читалищата като огнища на художествената самодейност и творчество на възможно най-широка част от гражданите, в които традиции и съвременност хармонично да съжителствуват.

-ние сме за съхраняване и развитие на българският език и духовност и славянската писменост като част от световното културно наследство

-активизиране дейността на държавата за подпомагане развитието на творческите съюзи като утвърдила се форма на общественото начало в сферата на културата.

-ние сме за приоритет на националните интереси пред груповите и пред частнособственическите апетити към обекти, част от световното или национално културноисторическо наследство, включително от страна на представители на вероизповеданията в РБ.

-ние сме за такава държавна политика, която да гарантира достъпност на произведенията на изкуството и културата за мнозинството от българските граждани.

 

3.ЗА НОВА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И БЪЛГАРСКОТО СЕЛО И СПИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ НА СТРАНАТА.ЗАПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ЗА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

 

3.1. Развитие на селското стопанство, селата и районите застрашени от обезлюдяване.

-ние ще настояваме за приемане на всеобхватна програма и специални закони, насочени към оставането и връщането на хората в районите, най-силно засегнати от процесите на обезлюдяване на обширни части от националната територия, които да включват субсидиран междуселски превоз, допълнително заплащане за лекари, учители, държавни и общински служители, данъчни и други облекчения за работещите и живеещите в най застрашените населени места, изграждане на инфраструктура и комуникации на субсидирани цени и безплатен интернет, доставяни от държавни и общински фирми

-изграждане с държавна помощ на малки и средни преработвателни предприятия, собственост на фермерите и кооперациите. Сигурност за земеделските производители и гарантиран пазар за тяхната продукция

-приемане на държавни програми за възраждане на зеленчукопроизводството ,овощарството и животновъдството, възстановяване и модернизиране на напоителните системи от миналото, държавна помощ за развитие на екологично земеделие

-държавна програма за развитие на промишлеността, селското стопанство и туризма в обезлюдяващите се райони на страната.Държавата и общините да се ангажират с конкретни действия, насочени към затваряне на производственият цикъл и преминаване от износ на суровини и непреработена земеделска продукция към производство и износ на готов краен продукт.

- подпомагане изграждането и развитието на общински предприятия за производство на стоки и услуги

-държавна намеса на пазара на селскостопанска продукция, определяне пределна търговска надценка на едро и дребно на непреработени а в последствие и на всички хранителни продукти по подобие на правилата в търговията с лекарства.

асилено държавно присъствие в селските райони и общини с цел гарантиране живота, здравето, собствеността и основните човешки права на  техните жители

3.2.Политика в областта на екологията, туризма, регионалното развитие и местното самоуправление

 

-държавна помощ за развитие на  екологичният, селският, ловният туризъм, както и на спа и балнеоложкият туризъм.

-България има дадености да се превърне в един от водещите центрове в Европа за културен и исторически туризъм и ние ще направим необходимото това да се случи.

-ние сме за силна местна власт, с финансови и икономически ресурси, политически отговорна, разполагаща с реални управленски правомощия, подотчетна на гражданите.

-ние сме за бюджетна децентрализация и развитие на местното самоуправление, което да гарантира устойчивото осъществяване на общинските дейности. Държавата да поеме  допълнителни отговорности към по-слабо развитите региони и общини.

-засилване ролята на общинските съвети като бенефициенти и методически консултанти на дейностите по усвояване от дребният бизнес на средствата по европейските програми за финансиране. Защита и развитие на общинската собственост, на общинските предприятия и услуги.

-преразглеждане нормите на градско ,ваканционно и културно строителство в посока увеличаване дела на зелените площи и площите за спорт, отдих и култура , покритите площи за паркиране на МПС и спиране процеса на презастрояване на градовете и курортните селища, както и задължително изграждане на съвременна инфраструктура в урбанизираните територии и достъпна среда за хората с увреждания.

-ускорено изграждане на пречиствателни станции, държавни и общински предприятия за преработка на битови отпадъци, подмяна на амортизираната и нездравословна водопроводна и канализационна мрежа.

-засилена защита на природните паркове, защитените територии, местата за отдих, растителното и животинско биоразнообразие. Ние сме за създаване на защитена територия Национален парк „Българско черноморие“ с ясно очертани граници и правила за функциониране.

-ускорено развитие на системата на рециклиране на битовите отпадъци и стимулиране внедряването на безотпадни безопасни и чисти технологии в стопаснската дейност и бита.

 

4.РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ПРЯКАТА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,НА ПРАВОСЪДИЕТО, КАКТО И ЕФИКАСНА  БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ  

 

-ние сме за социализиране на държавното управление. Ние сме за една България на гражданите а не на олигарсите, мутрите и икономическите групировки, искаме българско првителство а не слуги на великите сили в ущърб на българските граждани.

-ние се обявяваме за гарантиран равен и безплатен достъп на партиите до средствата за информация, както и за премахване на имуществения ценз пред партиите за участие в изборите. Ние сме за прекратяване на злоупотребите с партийните субсидии, намаляване на техният размер и по-справедливото им разпределение между партиите.

-ние сме за облекчена процедура за национални и местни референдуми

-ние сме против тоталния контрол, подслушване и следене на хората и превръщане на държавата в „БИГ БРАДЪР”и обещаваме да предприемем нужните мерки в тази посока

-ние сме за обществен контрол върху медиите, прозрачност за собствеността и финансирането им и ефективно антимонополно законодателство по отношение на средствата за масова информация и комуникация.

-ние сме за превръщане на държавните медии в истински обществени, независими от управляващите и недопускащи ограничения в достъпа до аудиторията си на дискриминационна основа.

-ние сме за строг контрол върху изразходването на държавните средства в силовите ведомства и правосъдната система.

-ние сме за ускорено въвеждане на електронно правителство , прозрачност бързина, дебюрократизация и ориентирани към гражданите административни услуги, за върховенство на закона, да няма „недосегаеми” за съдебната система, както и правосъдие за бедни и правосъдие за властимащи , богати и известни

-въвеждане на система за атестации на разследващи полицаи, следователи, прокурори и съдии и всички останали професии и длъжности с повишена обществена и социална значимост.

 

5. В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ*

 

Многопосочна външна политика в интерес на националната сигурност и икономическия просперитет

 

-ние сме за една прагматична многопосочна и икономизирана външна политика в интерес на българските граждани и производители.

-ние сме за активна позиция на България в рамките на Европейския съюз в защита националните интереси на страната и интересите на мнозинството граждани против диктата на транснационалните компании, банките и евробюрокрацията.Ние сме за един нов Европейски съюз ,мирен и демократичен, на свободните граждани, солидарността и истинско равноправие на гражданите и народите.

Ние сме за европейска политика на изравняване степента на икономическо развитие на страните от ЕС и доходите на хората, за приемане на Европейска социална харта и единни европейски стандарти в социалната сфера, против Европа на две скорости, на бедните и богатите.

-ние сме против военни бази на неевропейски държави на Българска територия и против участието на каквито и да било военни мисии които не са под егидата на ООН и не съответстват на националните интереси на страната

-ние сме за балансирани стратегически отношения със страните от ЕС, черноморският регион,  Русия, САЩ, Китай , Близкият изток , изградени на принципите на международното право и взаимноизгодното сътрудничество в  един многополюсен свят

-ние сме твърди противници на  капиталистическата глобализация, диктата на банките и международните монополи. Предлаганият ни трансатлантически търговски пакт (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) между Европейския съюз и САЩ обезсмисля националната държава и предава цялата власт в ръцете на транснационалните корпорации, тъй като правителствата вече няма да са в състояние да водят самостоятелна политика и да защитават гражданите си и околната среда.

-състоянието на междудържавните взаимоотношения в Югоизточна Европа и Черноморието е пряка отговорност на българската външна политика. Балканите следва напълно да се европеизират, да се интегрират в ЕС, да участват активно в общоевропейския процес. Няма нови Балкани, докато има дори една балканска страна извън ЕС. Няма нови Балкани, докато продължава тяхното сепариране и милитаризиране.

-ние сме за модерна и боеспособна армия,част от една обединена Европейска отбранителна система но изграждана на основата на икономическа мощ на страната, а не за сметка на социалните достояния на хората

-ние сме за политика на ненамеса във вътрешните работи на други страни и на други страни във нашите вътрешни работи

-замяна на военните блокове с една колективна система за сигурност в рамките на ООН

-разпускане на НАТО и изграждане на единна европейска отбранителна структура

 

ЕЛАТЕ С НАС, ПОДКРЕПЕТЕ НИ, ЗА ДА ИЗГРАДИМ ЗАЕДНО ЕДИН ,ИСТИНСКИ СВОБОДЕН, ДЕМОКРАТИЧЕН, СОЛИДАРЕН И СПРАВЕДЛИВ СВЯТ