.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
обратно

Новини

Изберете категория:
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12