Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров
обратно

Стартиране на новата 2015 политическа година от Европейската Лява Партия и Германските Леви, Берлин, 11 януари.