Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров
обратно

ЕЛП, Берлин, 11.01.2015 г.