"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Информационни материали

(28.Август.2017)

РЕШЕНИЕ НА НК НА ПП БЪЛГРСКАТА ЛЕВИЦА

Другари,

На своето заседание на 26.08.2017, НК на пп Българската левица разгледа писмото на М. Димитров, изпратено на 19.08.2017 до членовете на НК и до неизяснен брой привърженици на лявата идея. В писмото между друго М. Димитров заявява: "ПОЗОР, за тези от вас, които за да си запазите спокойствието и билетите за пътуване по дестинациите на ЕЛП,
обявихте ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ за ФАШИСТ !
"

Във връзка с горното изявление НК заявява, че Националният Комитет като ръководен орган на партията, нито който и да е от неговите членове, никога не е правил заявления в подобен дух. Нещо повече, преди последните президенски избори Националният комитет взе решение да се предложи на Велизар Енчев той да бъде кандидат за президент на една широка коалиция, в която да участва и нашата партия. Това решение беше изпълнено от нашия преговорен екип. Предложението не беше прието, защото партия Българска пролет реши да се яви самостоятелно на изборите. Подобни бяха събития и при парламентарните избори. Но това не е влошило отношенията ни с партия Българска пролет и с нейния председател, В. Енчев.

На събирането на 28.06.2017, проведено по наша инициатива, присъства и Светослав Мандиков - зам. председател на партия Българска пролет. За честването по повод основаването на БРСДП, проведено на 05.08.2017 във В. Търново, бяха поканени да присъстват представителите на партиите, присъствали на заседанието на 28.06.2017. Между поканените беше и В. Енчев. С тази своя покана ние още веднъж изразихме своето отношение към В. Енчев.

Всички тези факти са известни на М. Димитров ,така че тези негови клевети не са резултат от неинформираност, а са активни действия за подриване авторитета на партията и нейното ръководство, и са пряк саботаж на коалиционната политика на партията.

Още веднъж подчертаваме, че написаното от М. Димитров е лъжа и НК на партията се разграничава от неговите клеветнически твърдения.

Сваляне - РЕШЕНИЕ НА НК НА ПП БЪЛГРСКАТА ЛЕВИЦА