.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Новини

(19.Декември.2013 / публикувано в: Новини)

Изказване на Иван Генов, председател на Българската левица пред Четвъртия конгрес на Европейската лява партия,Мадрид,12-15.12.2013г.

Изказване на Иван Генов, председател на Българската левица пред Четвъртия конгрес на Европейската лява партия,Мадрид,12-15.12.2013г.

Уважаеми другарки и другари делегати – защитници на великата лява идея за социална справедливост и солидарност, за свобода и социално равенство,

 

Уважаеми приятели – борци за най-святата човешка идея, за социалистическата идея,

 

Нашето младо и перспективно семейство е сред основните носители на глобалната надежда, сред основните двигатели на глобалната промяна. „Хората преди всичко!” е нашето победоносно и хуманно знаме. Заедно можем и трябва да осигурим бъдещето на континента. Ние сме оптимисти, но се сблъскваме с жестока действителност.

 

Уважаеми приятели, чия е световната, европейската, българската криза? Кръгъл сирак, природно бедствие ли е или тя си има законни родители? Нейните автори са едва 1%, докато нейните жертви са 99%. Кризата е на капитала, на капиталистическата система. Разрушителната световна финансова архитектура става все повече пирамидална. Тя е глобална касетъчна мина, която постоянно избухва в краката на народите и държавите. Това финансово домино и антисоциално свлачище трябва да се ликвидира, за да има живот на земята.

 

Съвременната криза на капитализма е своебразна форма на геноцид спрямо човечеството. Постоянно деградира социалния, здравния, образователния, екологичния и въобще жизнения статус на хората. Кризата като глобално престъпление заслужава глобална осъдителна присъда и най-тежко наказание без право на обжалване и помилване.

 

За да стане това са необходими глобална съпротива срещу пазарния фундаментализъм и финансовия империализъм и убедителна глобална алтернатива на задушаващото статукво. В рамките на капитализма може да се постигне само частичен и временен изход от кризата. Амбициите на социалдемократите и социаллибералите се изчерпват дотук. Трайният и цялостен изход от кризата е възможен само извън сегашната система – в ново, солидарно, справедливо и развиващо се по законите на равновесието общество. Това са нашите далеч отиващи амбиции. Това е магистралата на автентичните леви.

 

Ние искаме да реабилитираме политиката, да възстановим нейните обществени функции, тя да работи в интерес на мнозинството. Ние искаме да реабилитираме демокрацията, да има реални права и свободи, истински дебати по основните проблеми, повече референдуми и властващи парламенти.

 

Ние вярваме и се борим за бъдещето – за социализма на 21 век. Левите ускоряват хода на историята като целят достоен живот за всички народи. Ние оздравяваме обществото и предпазваме природата. Това е философията на Европейската левица. За да оцелее Европийският съюз трябва кардинално да промени своя характер: той да бъде за хората, а не за банките, парите, монополите и бюрокрацията.

 

Европейската левица черпи сила от основните си ценности: трудът; диверсифицираната собственост; регулациите; справедливите доходи и данъци; защита на природата и околната среда; мирът; равенството и недискриминацията; демокрацията, свободите и правата на човека; морала; социалистическата идея. Това са нашите десет божи заповеди. Те са светая светих за нас, за Европейската левица, за Българската левица.

 

Уважаеми делегати,

 

Кой друг, ако не левите, могат да направят общите блага неотчуждаеми?! Кой друг, ако не левите могат да защитят правото срещу приватизациите, дерогиращи социалната държава?! Кой друг, ако не левите мислят и действат за обществото като цяло?!

 

В тази посока ние трябва да изграждаме мостове, партньорства, сътрудничества на равноправна основа с всички граждански и политически сили, които преследват радикални промени. Основните документи на Четвъртия конгрес, особено Политическият документ ни дават основание днес и оттук в Мадрид да заявим на висок глас:

На ход са левите! На ход е Европейската левица!