Гледай в корена Кузма Прутков
обратно

Новини

(29.Октомври.2013 / публикувано в: Новини)

"ЗА ЗЕМЯТА" ПОЗИЦИЯ НА ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”

ПП „Българската левица” настоява за законодателна и институционална защита на българската земя и от наши и чужди вандали! Ние искаме:
• Ограничаване на размера на частната собственост върху земеделската земя;
• Забрана на монопола върху ползването на земеделската земя и изкупуването на земя от финансови и икономически корпорации;
• Модулация на Европейските субсидии върху единица площ обработваема земя;
• Подкрепа на семейните земеделски стопанства, които произвеждат традиционни сортове плодове и зеленчуци, и отглеждат традиционни за България породи животни;
• Стимулиране на производството на традиционните български храни;
• Изграждане на Кадастър на земеделските земи;
• Изграждане на Агенция за защита на земеделската земя;
• Разработване и приемане на юридически процедури за комасация на земята.

Ние трябва да направим всичко това, което политиците – предатели не направиха през последните 24 години, като ползване позитивния опит на другите европейски държави. Трябва да потърсим отговорност от „героите” на мораториума защо едва сега се сетиха, че престои свободна продажба на земеделска земя в рамките на Европейския съюз. Къде бяха досега, след като е общоизвестно, че България е поела такъв ангажимент с подписването на Договора за присъединяване към Европейския съюз?! Защо по-рано не настояваха за регулация на пазара на земеделска земя, така както в останалите страни от Европейския съюз?! Това би създало гаранции за премахване на спекулациите със земята, предотвратяване на монопола върху ползването и изкупуването на земя и защита на националните интереси. Тогава закупуването на земеделска земя от чужденци не би било проблем, така както не е проблем в Германия, Франция, Чехия и други страни.
 
28.10.2013г.