.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Новини

(08.Март.2019 / публикувано в: Новини)

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЖЕНИТЕ

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЖЕНИТЕ

 

Финансовата и икономическа криза в Европа доведе до сериозна атака срещу правата на жените във всички държави на континента. Все повече  се ограничава достъпа на жените до най-основните стоки и услуги, като по този начин се осуетява възможността за равенство между всички човешки същества. Резултатът е по-голямо неравенство и нарастваща липса на демокрация в Европа. Икономическата криза служи като извинение и обяснение за връщането на патриархалната система, за загубата  на основни права и свободи на жените, извоювани с толкова много усилия и борби. Повсеместното съкращаване на бюджета на обществените услуги – здравеопазване, образование, социални услуги, програми за равен достъп, както и водената политика, насочена към дерегулиране на пазара на труда, поставят жените в икономическа и социална несигурност и ги връщат в традиционната роля на евтина работна ръка или домакини.

 

Eдна трета от жените в Европа са били жертва на насилие - физически или сексуално, на улицата, на работното място и у дома. За България процентът на жените преживели насилие е още по-голям, като всяка четвърта жена е била жертва на някакъв вид домашно насилие. Най-голям е процентът на физическо насилие и оказван психологически натиск, посредством финансовите средства от страна на партньорите на анкетираните жени, като процентът на сексуално насилие е най-висок на работното място. Тези показатели са още по-тревожни на фона на неработещата съдебна система и липсата на адекватна защита от страна на полицията и социалните институции. Ние осъждаме всеки акт на насилие – физически, психологически, вербален или чрез използване на зависимост над жените, тъй като тяхната социална стабилност, физическо и психическо здраве е основа и гаранция за пълноценната им реализация.

 

ПП „Българската левица”, която е пълноправен член на Партия на Европейската левица, се бори срещу всички регресивни политики, които са причина за нарастване на неравенството между половете и защитава правата и свободите на всички жени, и възможността им да вземат решения за собствения им живот в Европа и всички краища на света.

 

08.03.2019г.