„Дяволът се крие в подробностите“ английска поговорка
обратно

Новини

(24.Ноември.2018 / публикувано в: Новини)

25 ноември - Международен ден на ООН за борба с насилието над жените

ПП „Българската левица” се бори заедно с жените в България, Европа и по целия свят против всяка форма на психическо или физическо насилие. Всяка жена, независимо от политическата си ориентация, религиозната си принадлежност или етническия си произход,  има право да живее свободно и достойно. Наша обща задача е да помогнем на младите жени да изградят самосъзнание и придобият сила. Мълчанието и ненамесата защитават извършителите.

Насилието над жени и момичета е най-често срещаното, най-премълчаваното и най-скриваното престъпление от човек върху човек. Всяка трета жена в света и всяка четвърта жена в България е жертва на насилие. По време на война жените целенасочено биват превръщани в жертви, а в мирно време изживяват ада в собствения си дом. Всяка форма на насилие над жените нарушава човешките права на половината от хората по света – поради единствената причина, че са жени.

Днес, почти 20 години след обявяването на 25 ноември за Международен ден на ООН за борба с насилието над жените, все още много жени и момичета стават жертви на насилие. Насилието има много лица. То се изразява в ограничаване на правото за самоопределяне, в принудителното омъжване, във физическото и психическото малтретиране, в експлоатирането, унижаването и дискриминирането. Сексуалният тормоз на работното място, търговията с жени или принудителното проституиране са „модерни форми” на насилието срещу жените.

Правото на телесна неприкосновеност е основно човешко право. Нито една жена в света не трябва да бъде принуждавана да мълчи от срам да разкрие истината за униженията, на които е подложена. Нито една жена не може да бъде наранявана или унижавана единствено заради пола си. Всички форми на дискриминация и търговия трябва да бъдат преодоляни. Насилието над жените трябва да бъде отхвърлено от обществото.

За нас е ясно кои са печелившите от това - консервативните сили и религиозните фанатици, които искат да контролират жените и да ги държат в подчинение; военните агресори, които оправдават действията си, представяйки ги като защита на правата на жените; международната мафия, свързана със секс-индустрията, която натрупа чрез „продажбата” на жени повече богатства, отколкото от търговия с наркотици или оръжие. Това е тази част от мъжете, които виждат себе си като „силния пол” и приемат жените като „слаби същества”.

 

ПП „Българската левица” е за:

• подобряване на законодателната уредба и разработване на национални планове в отделните държави за защита на жените и момичетата, жертви на насилие; криминализиране на всички форми на физическо и вербално насилие;

• осигуряване на престоя  на жертвите на насилие в специалните домове, както и подпомогането им с всички възможни средства;

• признаване и финансово подпомагане на центровете за временно настаняване, горещите телефонни линии за жените, жертва на насилие, проектите, насочени срещу насилието във всичките му форми.

• осигуряване на психологична помощ на мъжете, склонни към насилие;

• критикуване и наказване на сексуалното “осакатяване”, сексистките реклами и прояви, толерирането на сексизма в развлекателните програми и другите медийни прояви, както и неравностойното третиране на жените в обществено-политическия живот;

• зачитане на правото на сексуално самоопределяне и избор на партньор; свободно взимане на решение за аборт.

 

ПП „Българската левица”, като част от Европейската левица се стреми да промени не само съществуващите икономически отношения, но и да преодолее подтисническите отношения, независимо дали са на етническа, религиозна или полова основа. За да можем да променим обществото, искаме да изградим култура на хуманизъм, зачитане на човешките права и човешкото достойнство. В тази трудна, но справедлива борба заявяваме категорично „НЕ на насилието над жени! НЕ на насилието във всички негови форми и прявления!”

 

Факти: 15% от жените в Европа са жертви на насилие. Всяка пета жена в Европа и дори всяка четвърта жена в България  е била жертва на домашно насилие. Само за 2018 г. в България двадесет и две жени са станали жерви на своите партньори. В Европа насилието съществува на всички социални равнища и се отнася до всички видове семейни отношения. Най-често става дума за физическо насилие от съпруг или интимен партньор.  Всяка една трета жена в света поне веднъж е била сексуално малтретирана, изнасилвана или използвана сексуално по друг начин. Жените са жертви на сексуален тормоз през целия си живот. Данните сочат, че между 40 и 50 процента от жените в Европейския съюз са посочили случаи на сексуален тормоз на работното си място. Според Световната здравна организация насилието над жените е един от най-рисковите фактори за здравето в световен мащаб. Заключението на изследователите е, че жените - жертви на насилие имат по-често здравословни, психически и репродуктивни проблеми. Насилието в училище е честа причина за неговото напускане преди завършване. Последиците от преживяното насилие се отразяват често в живота на няколко поколения в едно семейство.

 

Национален комитет на ПП „Българската левица”

24.11.2018г.