Гледай в корена Кузма Прутков
обратно

Новини

(29.Юни.2017 / публикувано в: Новини)

Единодействие

Ние, представителите на партиите: Българската левица, Движение за радикална промяна "Българска пролет", Българска работническо селска партия, Партия на българските комунисти, Българска комунистическа партия,  Българска работническа партия/комунисти/, Съюз на комунистите в България, КОЙ-Компетентност, Отговорност и Истина. Както и представители на Народно движение за ляво обединение, на Съюз на левите земеделци, на движение 23 септември и на Независимия таксиметров синдикат, проведохме среща на 28 юни 2017г., за да обсъдим редица важни въпроси, които засягат хората в нашата страна, но също така важат в европейски и глобален мащаб.

 

Общата цел на тази среща беше да се преодолее изолацията и липсата на комуникация, да се обменят идеи и опит, да се опитаме да намерим възможно най-широко сближаване. Беше договорено да започнем да работим заедно, да провеждаме съвместни акции, инициативи и кампании.

София, 28 юни 2017г.