„Дяволът се крие в подробностите“ английска поговорка
обратно

Новини

(16.Април.2015 / публикувано в: Новини)

ПП „Българската левица” се противопоставя на война срещу Русия и всяка суверенна държава в света

На 13 декември 1941 г., България, в качеството си на съюзник на Германия, обявява война на САЩ и Великобритания. В резултат София е разрушена, дадена са множество човешки жертви.

На 27 януари 2015 г. американският помощник-държавен секретар по въпросите на Европа и Евразия Виктория Нюланд, без да ни пита, обяви България за фронтова държава. Врагът е ясен – Русия.  Докато големите европейски страни разбират, че при бъдещия военен конфликт ще изгори цяла Европа и полагат огромни усилия за неговото избягване, нашите политически лидери се записаха на страната на  ястребите във Вашингтон и са готови да воюват за чужди каузи.  Започна разполагане на чужди военни на наша територия, изграждат се командни центрове на чужди войски. Трябва да се сложи край на това безумие. 

Настояваме незабавно:

1. Да се прекрати договора със САЩ за използване на военните бази в България.

2. Да се преустанови изграждане на НАТО-вски команден център в България.

3. Да се изтеглят наличните и да не се допускат нови чужди въоръжения на територията на България.

4. Да се спре всякаква подготовка за война срещу Русия.

ПП " Българската  левица"  се противопоставя на войните срещу всяка една суверенна държава в света.

 

НК на ПП „Българската левица”