"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Председателя на БЛ ,бе избрана за заместник председател на Европейската Левица