„Дяволът се крие в подробностите“ английска поговорка
обратно

Новини

(10.Февруари.2015 / публикувано в: Новини)

До всички леви в България Протегната ръка на един ляв от Пловдив

Казвам се Петър Христозов (Загорлиев), роден съм и живея в Пловдив. Представлявам България в Културна мрежа на Европейската лява партия (да не се бърка с ПЕС), основател съм на "Група за социална поезия и художествена проза", също така издавам "Червеният ездач". Повече от година участвам в дейността на радикалната левица в лицето на партия Българската левица.
"Червеният ездач" е интернет издание за изкуство и култура с мото "Културата в стремеж към по-справедлив и човечен свят", излиза всекидневно от септември 2012 г.
Съществуват сега и в миналото две непримирими култури, едната - господстваща, завладяла цялото ни зрително поле, и друга - идваща от нашия живот, често забранявана или изопачавана. В "Червеният ездач" е дадена думата на дейци на културата от три столетия, борци за по-човечен и справедлив свят. Със стотици статии "Червеният ездач" се противопоставя на умишленото овехтяване, пълното изтриване или изопачаване до невярно в общественото съзнание на великите леви творци, хуманисти. Всъщност именно те са червените ездачи на високата художествената вълна, определяща

хоризонта на новото време, жадувано от потиснати и ограбени

"Червеният ездач" също е средище за изява на обществено отговорни, леви и радикални творци. Друго основно направление е инициирането на съвременни, ярки произведения със социална и антикапиталистическа насоченост, създаването в творците нагласа да са морален коректив на обществото.
Сформирана е фейсбук "Група за социална поезия и художествена проза" през лятото на 2013 г., в която са публикували свои произведения над 90 автори. За краткия период на съществуване са проведени три литературни конкурса и е подготвен сборник. Зимата на 2012-2013 г. се проведе Конкурс за съвременна социална и антикапиталистическа поезия с участие на над 20 автори, сред тях отличени са Георги Ангелов,  Павел Иванов, Златина Великова, Ружа Велчева. Януари-февруари 2014 г. се проведе литературният конкурс "Пламъкът на живота" в памет на Пламен Горанов и другите, жертвали живота си като протест срещу безобразията в България. Отличени са Кирил Ценев, Стоян Вълев, Антоанета Александрова, Дони Колева и Габриел Герасимов. През май 2014 г. последва конкурс за разказ на тема "Европа на труда - днес и утре през погледа на българина" съвместно с партия Българската левица. Въпреки необичайната за съвременната българска литература тема заявиха участие тринадесет автори, като наградени са Ружа Велчева, Георги Михалков, Даниела Паскова, Милен Маринов и др.
"Съвременният свят в творчество на жената" е литературен сборник, подготвен от "Червеният ездач" и "Група за социална поезия и художествена проза". Заявили са участие 28 жени автори в социалния жанр, между които Ружа Велчева, Анита Коларова, Златина Великова, Мария Илиева, Екатерина Пенчева, Димитрина Бояджиева... Дарени са рисунки от Пенка Гайдарова. Сборникът ще бъде публикуван в електронен вид до края на февруари.
Имам честа да представлявам България в Културна мрежа на Европейската лява партия, в която участват над 30 изявени творци и общественици от Де Линке, СИРИЗА, Френската комунистическа партия...
В началото на януари, по време на ежегодното възпоменание за Роза Люксембург и Карл Либкнехт, се проведе среща на Културната мрежа, на която бяха определени основните теми и дейности за т.г. - културата в борба

против фашизма и новите прояви на империалистическа военщина

разобличаването им като инструменти на световния капитал. И още - противопоставянето на политиката на строги икономии, диктувана от тройката (ЕЦБ, ЕК, МВФ), произтичащата от нея бедност за трудовия човек, милионите, отпаднали в обществото. Също така културата като отражение на назряващата необходимост от промяна на Европейския съюз в общност на обикновените хора, а не на капиталистическата класа за нейния бизнес, в подкрепа на СИРИЗА, испанската, португалската, ирландската радикални левици.
В България тези дни започва конкурс за късометражни, любителски филми, показващи последствията от политиката на строги икономии, бедността и дълбокото до непримиримост социално разделение в обществото ни. Произведенията на български леви творци ще бъдат представени в Европа, както на европейски - у нас. През м. май България ще е домакин на международен фестивал за мир под патронажа на Европейската лява партия.
"Червеният ездач" отстоява и противопоставя на неолибералните разбирания за културата като частен бизнес, измерим чрез печалба, туристически продукт, атракцион, същевременно субсидирана от обществото (т.нар. усвояване на едни пари), тезата, че културата е неделима част от определението за човек. Това са нашите творчески способности и възможности, възпитанието на децата ни, всекидневният достъп и наслада от високите достижения на изкуството. Целта, съдържанието и пътят на културата е ЧОВЕКЪТ!
Произведенията, участвали в различни литературни конкурси, организирани от "Червеният ездач", са достъпни на адресhttp://socpoetrybg.blogspot.com/
"Червеният ездач" е достъпен на адреси: https://www.facebook.com/RevCult и http://revcultbg.blogspot.com/

http://www.duma.bg/node/94882