.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Новини

(23.Ноември.2014 / публикувано в: Новини)

Създава се Съюз на радикалната левица в България

На 22.11.2014г., в София, се състоя среща между представители на Националния комитет на партия „Българската левица“ и представители от цялата страна на Движение за комунистическо единство, БРП/к/, ПБК и БКП. Участниците обсъдиха положението на левите партии и движения през последните 25 години и резултатите от изборите през 2014г. Отчетено бе, че през изминалите години левите партии и движения срещат множество трудности и до момента не са успели да отговорят на необходимостта от изграждане на силна автентична лява политическа сила в България.  Беше отбелязано също така, че всеки опит за създаване на алтернатива вляво среща съпротива от страна на БСП, която се опитва традиционно да се представи като единствена лява партия в страната, поради което и повечето опити за създаване на ляв политически субект са увенчани с неуспех от самото начало.

Водени от разбирането, че необходимостта от изграждане на лява алтернатива е по-голяма от всякога, участниците в срещата взеха принципно решение за създаване Съюз на радикалната левица в България, като учредителната конференция ще се проведе през месец януари 2015г. В съюза всяка от партиите ще запази своята организационна и идейна самостоятелност, като същият ще е отворен проект и към него ще могат да се присъединят леви партии, граждански сдружения и отделни лица, които споделят политическата му платформа. Политическата платформа ще бъде приета на учредителната конференция, където участниците ще подпишат и Споразумение за общите цели, задачи и действия. Очаква се на Учредителната конференция да присъстват гости от Сириза (Гърция), Обединената левица на Испания, Левият блок във Франция, Ди Линке (Германия) и други партии от Европейската лява партия, които ще подкрепят българските си колеги и ще споделят с тях своя опит в изграждането и развитието на обединена лява алтернатива.