"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Новини

(04.Юни.2014 / публикувано в: Новини)

За социална сигурност и мир! Не на засиленото въоръжаване и воденето на войни!

Позиция на партия „Българската левица”

 

Партия „Българската левица” остро осъжда призива на генералния секретар на НАТО Андрес Фог Расмунсен към държавите от Източна Европа за засилено въоръжаване и увеличаване на военните разходи.

 

75 процента от всички военни разходи в световен мащаб се правят от страните – членки на НАТО. Това са около 75 милиарда долара годишно. За да оправдае нападателните си военни стратегии, НАТО проектира нови въображаеми врагове след разпадането на Съветския съюз и на Варшавския договор. При това използва методи, които напомнят за колониалните войни от 19-ти век. С оборудването на военния съюз с противоракетна отбрана, разширяването на НАТО и ситуацията в Украйна в последните месеци нов прочит придоби и „студената война”. С политиката си НАТО създава повече несигурност отколкото сигурност. Неговата стратегия поглъща голяма част от материалните ресурси, които всъщност  са необходими на хората по цял свят за социална сигурност и просперитет.

 

Зад маската на „хуманитарна интервенция” НАТО води войни на Балканите и Близкия Изток и доведе до смъртта на безброй цивилни граждани. В тези случаи международното право „не е задължително” за пакта. В борбата за глобално господство над суровини и пазари НАТО си позволява всякакви средства. Даже по време на Първата световна война е било обичайно войните да бъдат прикривани с хуманитарни аргументи. По онова време дори немските социалдемократи са използвали подобни аргументи, за да оправдаят влизането на немските войски в Русия, като са изтъквали, че това е с цел преодоляване на „варварството” на руския цар. Действителните причини, а именно, че войните се водят за завладяване на пазари и суровини, не се споменават както тогава, така и сега.

 

Договорът от Лисабон доведе до засилване на милитаризирането на ЕС. Чрез Агенцията по въоръжаване на ЕС, наречена официално Европейска агенция за отбрана, беше създаден силов политически инструмент, обединяващ политиката по сигурност, външната политика, политиката по защита на човешките права и политиката за развитие в една институция, която е насочена за налагане на империалистическите интереси. В изключително негативен смисъл в историята на международните договори един международен договор изведе на преден план необходимостта от засилено въоръжаване.

 

За партия „Българската левица” борбата за политика за разоръжаване и мир е от рещаващо значение. Нашият ляв отговор съдържа исканията премахване на чуждите военни бази от България, изтеглянето на воените контингенти от чужбина, излизане на България от НАТО, разпускане на пакта и изграждане на негово място на цивилна колективна система за сигурност в Европа с участието на Русия. Това на практика означава и засилване на обществената съпротива с цел неизползване на военна сила в международните конфликти и войни. Социална сигурност вместо война и военна интервенция. Зад това мото може да се обедини една силна левица в България и в Европа.

 

04.06.2014г.