.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Новини

(07.Март.2014 / публикувано в: Новини)

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПП “БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”

Финансовата и икономическа криза в Европа доведе до сериозна атака срещу правата на жените във всички държави на континента. Все повече  се ограничава достъпа на жените до най-основните стоки и услуги, като по този начин се осуетява възможността за равенство между всички човешки същества. Резултатът е по-голямо неравенство и нарастваща липса на демокрация в Европа. Икономическата криза служи като извинение и обяснение за връщането на патриархалната система, за загубата  на основни права и свободи на жените, извоювани с толкова много усилия и борби. Повсеместното съкращаване на бюджета на обществените услуги – здравеопазване, образование, социални услуги, програми за равен достъп, както и водената политика, насочена към дерегулиране на пазара на труда, поставят жените в икономическа и социална несигурност и ги връщат в традиционната роля на евтина работна ръка или домакини.

            Според мащабно изследване в рамките на Европейския съюз за 2012г. една трета от анкетираните жени са съобщили, че са били жертва на насилие - физически или сексуално, на улицата, на работното място и у дома. За България процентът на жените преживели насилие е 28%. Най-голям е процентът на физическо насилие и оказван психологически натиск, посредством финансовите средства от страна на партньорите на анкетираните жени, като процентът на сексуално насилие е най-висок на работното място. Тези показатели са още по-тревожни на фона на неработещата съдебна система и липсата на адекватна защита от страна на полицията и социалните институции. Ние осъждаме всеки акт на насилие – физически, психологически, вербален или чрез използване на зависимост над жените, тъй като тяхната социална стабилност, физическо и психическо здраве е основа и гаранция за пълноценната им реализация.

            Ние  подкрепяме борбата на хилядите мъже и жени в Испания, които се борят срещу внесения законопроект за забрана на правото на аборт. Всеки опит да се предотврати достъпа на жените до сексуално образование, до противозачатъчни средства и до здравна помощ, независимо дали те желаят да продължат бременността си или не, е атака срещу основните човешки права. Принуждаването на жените да бъдат майки е също форма на упражняване на насилие върху тях.

ПП „Българската левица”, член на  Европейската лява партия, се бори срещу всички регресивни политики, които са причина за нарастване на неравенството между половете и защитава правата и свободите на всички жени, и възможността им да вземат решения за собствения им живот в Европа и всички краища на света .

 

Политическа партия  „Българската левица”

07.03.2014г.