"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Новини

(15.Юли.2013 / публикувано в: Новини)

СТАНОВИЩЕ относно промените в Закона за политическите партии и Изборния кодекс

България се нуждае от демократизиране на изборния процес. Необходимо е посланията на партиите да достигат до гражданите и да се създадат гаранции новосформиращите се партии, граждански движения, а и съществуващите досега малки партии да бъдат чути от тях. Трябва да се постигне едно относително равенство между техните възможности за изява в публичното пространство. Трябва да бъдат създадени предпоставки това многообразие от идеи да бъде представено в бъдещите народни събрания. За съжаление голяма част от последните законови промени са с противоположна насоченост.

ПП „Българската левица” категорично настоява за:

1) Да бъде осигурен равен (по време) и безплатен достъп на всички партии, регистрирани за участие в изборите, до националните медии;

Частните медии, решили да участват в изборния процес, също да предоставят по равно време на партиите.

2) Да бъдат създадени относително еднакви финансови условия. Всички партии, участващи активно в  политическия живот да получат държавна субсидия. Трябва да стане абсолютно ясно, че субсидията не е премия за получени гласове. Тя се дава на партиите, за да могат тези от тях, които участват в политиката да бъдат независими от всякакви  „бизнес” кръгове. Най-справедливо би било, ако субсидията се разпредели поравно между доказалите своето политическо присъствие партии, но тъй като това е твърде радикално предлагаме, всяка партия участвала в поне два последователни избора и спечелила поне 5000 гласа да получава по 0.5 лв. месечна субсидия, но не повече от 350000лв.

3) Да бъдат премахнати финансовите бариери за участие пред отделните партии така и индивидуалните кандидати. Рязко да се намали депозита за участие в избори, който в момента е 10000лв. и да се премахнат или намалят изискуемите  7000 подписа за регистрация в ЦИК.

Необходимо е вотът на гражданите да се отразява не само върху относителното участие на различни партии, но да влияе пряко и върху личностите в парламента, поради което считаме, че трябва незабавно да се въведе преференциална листа с възможност за пренареждане на кандидатите.

Настояваме да се въведе задължително гласуване или предварителна регистрация на избирателите, за да може да бъде решен  въпроса с мъртвите души в избирателните списъци.

Политически съвет на ПП „Българската левица”

02.02.2013г., гр. София