"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Новини

(16.Април.2013 / публикувано в: Новини)

Идваме да Променим Бъдещето!

Да изчистим България на 12.05.2013.

Виж стр1, стр2, стр3, стр4