Не плувай по течението,не плувай и срещу него,плувай там където трябва. Кузма Прутков
обратно

Новини

(31.Март.2021 / публикувано в: Новини)

България се намира в състояние на стабилна кома

проф. Киров: Нашата коалиция се състои от няколко партии, една от които ПП „Българската левица“, чийто председател съм аз. Но не бих желал да говоря за отделните партии – участници в коалицията, защото ние сме се събрали разнородни по своя характер партии, които разбират, че основната политическа цел на този ден е промяната на властта. Представители на всички тези партии участвахме в протестите, които искаха оставката на това правителство и на главния прокурор.

България се намира в състояние, което правителството много гордо определя като „стабилно“. Но всъщност ние се намираме в стабилна кома.

България е стабилно на първо място по смъртност и по темп на намаляване на населението в света, стабилно на последно място по доходи и пенсии и на първо място по ниво на корупция в Европейския съюз. Това е равносметката след 10-годишното управление на ГЕРБ. Ние не се нуждаем от такава стабилност. Ние се нуждаем от динамика, от движение напред. Нуждаем се да се отворят прозорците, за да влезе чист въздух. Няма как това да се случи, ако ГЕРБ продължава да е на власт. Нужна е драстична промяна. И това изисква обединението на всички честни политически сили, независимо дали са леви или десни.

Да си представим, че в резултат на тези избори ГЕРБ падне от власт. Това е целта, която вашата коалиция си поставя. А след това накъде? Имате ли идеи, програма за развитието на страната без ГЕРБ? Както обяснихте, в коалицията има партии с различна политическа ориентация. Има ли въпроси, по които имате единодушие?

Проф. Киров: Като цитирате, че нашата цел е свалянето на ГЕРБ от власт, не сте съвсем точни. Всъщност това е не цел, а средство, задължително условие, за да могат да бъдат решени проблемите на страната. Целта ни в крайна сметка е възходящото развитие на България, догонване на европейските страни. Да, за тази цел ние имаме разработена програма и тя се базира върху тази част от нашите виждания, които са общи за всички партии от коалицията. Те се отнасят до здравеопазване, образование, наука, данъчна политика, външна политика, селско стопанство, икономическо развитие, доходи на населението.

В момента най-болният въпрос е ковид-епидемията. Затова не мога да не ви запитам, как оценявате действията на правителството за справянето с нея?

Проф. Киров: Смятам, че мерките на правителството бяха необмислени и хаотични. Спомнете си как миналата година забраниха на хората да ходят в парковете и дори в планините, като че ли вируса го ръсеха от самолети над зелените площи. Спомнете си глобите от по 5000 лв, ако човек седне на пейка, спомнете си колко семейства с малки деца бяха арестувани часове наред на входа на София, защото не успели да се върнат преди 8 сутринта. След това практически пълно отпускане, отново затягане на мерките, но всъщност без никакъв контрол. И днес можете да видите как в градския транспорт често се пътува без маски, как в магазините и моловете не се спазва никаква дистанция и т.н. Но не това е най-опасното. Въпросът е, че здравната система се провали напълно, трагичните случаи на хора, обикалящи и връщани от болница след болница, докато накрая умрат на стълбите на поредната болница, която отказва да ги приеме, не бяха единични. И при това се  заявяваше, че те сами са си виновни, защото много късно са отишли. В резултат на бездействията и хаотичните действия на правителството България достигна до първо място по смъртност от Ковид, а и досега е в челните редици. Поради пълния провал на здравната система имаме рязко нарастване на смъртността през Ковид-периода спрямо периода преди това, но половината от повишения брой на смъртните случаи не се дължат по никакъв начин на вируса. И при всичко това министърът на здравеопазването продължава самодоволно да обяснява, че всичко е наред, а министър-председателят се хвали, че цяла Европа се учи от нас.

Как според вас трябва да се реформира здравеопазването?

Проф. Киров: По наше мнение здравеопазването се нуждае не от реформа, а от драстична промяна. Къде е един от основните корени на злото в организацията на здравеопазването? Това е, че има огромен сблъсък между морала на лекаря като човек и лекар и неговия финансов интерес да изкара повече пари, за да храни по-добре семейството си. В момента болниците получават пари според броя болни, които са лекували – колкото повече болни, толкова повече пари. Част от тези пари отиват за заплати на лекарите. Нека си представим, че при сегашната организация на здравната система (няма да кажа на здравеопазването, защото такова изобщо няма) в един район има един областен управител, един кмет, една болница с един директор на болницата, които се грижат за здравето на населението, провеждат масови профилактични дейности, организират спортуването на децата и т.н. След време ефектът от това ще се усети. Здравният статус на населението в района, който обслужва тази болница, рязко ще се повиши, болните ще намалеят и докторите ще започнат да гладуват. Това е нашата система днес. Сигурно ви се е случвало да отидете с направление за някакво сложно изследване, на което ви се казва „има час по здравна каса след месец и половина“. Но изследването е много спешно, отговорът е нужен веднага. И лекарят ви казва: „Ако можете да си платите, след половин час ще го направим“. Т.е. вие сте си платили здравните осигуровки, техниката стои и не се използва, лекарят е там, но вас няма да ви изследват още месец и половина, ако не платите допълнително.  Това е нашата здравна система.

А какви промени предлагате?

Проф. Киров: Най-общо системите на здравеопазване се различават по два основни признака:  първият е откъде идват парите, вторият е как се харчат.

Има два основни варианта за финансиране на здравеопазването: единият е чрез „здравни каси“, което означава, че парите в касата постъпват от здравните осигуровки. Това е сега действащата система в България и в българската действителност това има два големи минуса. Единият е, че при това положение има и хора, които не са здравно осигурени, което между другото противоречи на българската конституция. Вторият е, че здравната каса има огромен административен апарат, сгради, автомобили и т.н., които също черпят пари от здравните осигуровки. Вторият вариант е бюджетно (държавно или общинско) здравеопазване. Тази система от някои „познавачи“ на здравните системи в България се смята за „социалистическа“. Но такива са системите в половината от страните от „Стара Европа“, например Испания, Италия, Гърция, Великобритания и др. При тази система парите са за сметка на бюджета, т.е. на данъците, които плащаме, и няма неосигурени лица. Силно облекчено е финансовото обслужване на системата.

проф. Боян Киров активно се включва в протестите срещу правителството

Вторият признак е как се харчат парите. И тук имаме две глобално различни системи. Едната е, че парите се харчат за дейности. Това е системата в момента в България. Плащането е на основата на обем предоставени услуги: прегледани болни, направени изследвания, извършени манипулации, престой в болница. При тази система здравното осигуряване почти не финансира профилактични дейности. Навсякъде има надписване от страна на лекари и болници, защото се плаща за преминал случай. При другата система парите се харчат за издръжка на структури и/или лекари, фиксирано заплащане за определен период от време за заплати за лекарите и другите здравни специалисти и фиксиран бюджет за болници, рехабилитационни дейности. Всъщност може да има различни комбинации между начина за събиране на средства и начина за изразходването им. В добавка трябва да отбележим, че в България в момента никой не носи отговорност за здравния статус на българина. Във връзка с това никой не се занимава с профилактика, като това означава не просто периодични профилактични прегледи, а означава цялостната дейност по укрепване на здравето на нацията, започвайки от възпитание, преминавайки през достъпни за всички спортни съоръжения, като басейни, стадиони, зимни спортове и т.н. Затова ние смятаме, че трябва да се промени цялостната философия: колкото по-здрав е българинът, толкова повече пари трябва да получават институциите и хората, занимаващи се със здравето на хората.

Каква система според вас би била добра за България?

Проф. Киров: Нашата програма е: първо, преминаване към бюджетно здравеопазване; второ, заплащане за издръжка на лекари и структури (болници, поликлиники), а не за дейности; трето, създаване на поликлинично доболнично здравеопазване; четвърто, болниците и поликлиниките носят отговорност за здравния статус на населението в съответния район; пето, периодичен контрол на здравния статус на населението в районите от независими лаборатории.

Бюджетното здравеопазване зависи от приходите в бюджета. Какво е вашето виждане за данъчната система в България?

Проф. Киров: Както е известно, оценката за справедливост и несправедливост на една данъчна система се базира на съотношението между преките и косвени данъци, които събира държавата. Преките данъци са данъците върху богатството, върху притежаваното (недвижимо и определени видове по-ценно движимо) имущество, върху продажби на недвижимото имущество, върху доходите на физическите лица и върху корпоративната печалба на предприятията. Косвеният данък е данък върху продажбите, потреблението, консумацията. Продавачът го внася в бюджета, но в действителност се плаща от купувача (крайния потребител), тъй като е включен в цената на стоките и услугите. Смята се, че колкото косвените данъци са относително по-големи, толкова по-несправедлива е данъчната система.

Реклама

В този аспект България е отново първа – тя е страната с най-несправедливата данъчна система в Европейския съюз. В резултат на това въпреки общата относителна бедност у нас ножицата между най-богатите и най-бедните се разтваря непрекъснато. Ние смятаме, че задължително трябва да се въведе необлагаем минимум на доходите до една минимална заплата, а след това да има постепенно нарастване на данъците с нарастване на доходите, като за най-високите доходи облагането да достига до 25%.

Каква е вашата политика по доходите?

Проф. Киров: Ние сме за рязко нарастване на доходите. Както вече споменахме, България е страната с най-ниските доходи и пенсии в Европейския съюз. Българският бизнес не може да гради своята конкурентноспособност на базата на ниско заплащане на труда. При свободното движение на хора квалифицираните работници и специалисти естествено предпочитат да напуснат страната и да отидат там, където трудът им ще бъде оценен по достойнство. Парадоксалното е, че най-бедната страна финансира по-богатите, като доброволно им подарява най-ценното, което има – ума и уменията си. Нещо повече, ниските доходи на населението водят и до свиване на потреблението, която от своя страна допълнително спъва бизнеса. Особено трагично е положението с българските пенсионери. Минималната пенсия от 300 лв не покрива и най-елементарните нужди. След 30-40 години труд хората влачат жалко съществуване. При сегашното ниво на цените не е нормално и морално да има пенсия под 500 лв.

Накрая, какви са вашите идеи за външната политика на страната?

Проф. Киров: Ние смятаме, че България трябва да бъде зона на сигурността и мира. Поради това сме против всякакви чужди военни бази на наша територия, независимо чии. Българската външна политика трябва да обслужва българските национални интереси. Имаме печалния опит от миналото за обвързване с други страни, което е водело до национални катастрофи. В момента, желаейки да се харесваме на новия Голям брат, ние провалихме проекта Южен поток и сега вместо да получаваме газ директно от доставчика и да печелим от транспорта му, го вземаме от Турция и си плащаме за тарикатлъка. Провалихме проекта АЕЦ „Белене“ и се чудим какво ще правим, когато ще трябва да затворим въглищните централи и ще се наложи да внасяме ток. Що се отнася до Европейският съюз, ние смятаме, че той е нужен на България. Но не този бюрократизиран и дълбоко антидемократичен Европейски съюз. Европейският съюз трябва да бъде променен и външната политика на България трябва да спомага за тази промяна.

На 04.04.2021 изберете в бюлетината номер 17 – Коалиция „Граждани от Протеста

Благодаря Ви за това интервю, професор Киров, и пожелавам успех на коалиция „Граждани от протеста“