Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров
обратно

Новини

(03.Февруари.2021 / публикувано в: Новини)

ДА НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ ОТ ПАНДЕМИЯТА

Епидемията от Covid-19 е все по-опустошителна за европейските народи и има тежки социални, икономически и антидемократични последици. 

Ако ваксината носи надежда за подобряване на ситуацията, наложително е: 

- Ваксината да бъде достъпна за всички и безплатно; 

- Големите фармацевтични компании не трябва да печелят пари от системите за обществено здравеопазване на държави, които вече са отслабени от европейските политики на строги икономии; следователно ваксината трябва да се предоставя на държавите на производствена цена; 

- Правата на собственост върху патентите трябва да бъдат премахнати, за да се превърне ваксината в общо световно благо; 

- Ваксината не трябва да бъде инструмент за световно господство. 

 

Тези искания са най-полезни в борбата срещу скептицизма и конспиративните теории, подкрепяни от крайната десница. 

 

Поради тези причини Европейската левица: 

 

- Активно подкрепя кампанията на европейските граждани „Без печалба от пандемията“ и призовава за подписване на европейската петиция на уебсайта https://noprofitonpandemic.eu. Европейската левица ще участва в дните на европейска мобилизация, които ще бъдат определени от европейския граждански комитет, координиращ кампанията; 

- Насърчава страните-членки, наблюдатели и асоциирани към Европейската левица да участват в националните комитети, в зависимост от националните особености;  

- Изисква ЕС да публикува споразуменията, които подписва с големите фармацевтични компании, с техните финансови последици; 

- Подчертава значението на създаването на обществени медицински центрове на европейско и национално ниво.