Гледай в корена Кузма Прутков
обратно

Новини

(09.Юли.2020 / публикувано в: Новини)

ПП "Българската левица": За демокрация, равенство на властите и права на всички граждани

Преди тридесет години с промяната на обществения строй, беше обещана демокрация, равенство на властите и права на всички граждани. Беше заклеймен член първи на конституцията, който установяваше че БКП  е ръководна сила в обществото.

От десет години партия ГЕРБ е единствената политическа сила, която ръководи държавата, независимо от съпътстващите я корупционни скандали.  Харектерно за управлението й е  овладяването на държавните структури, манипулирането на изборите, завладяването на болшинството обществени и частни  медии. България се нареди на последно място по бедност, на 111 място по свобода на словото.

Неравенството, което като ножица раздели обществото на много бедни и много богати, доведе и до ограбването на държавните ресурси – водни, минерални, евергийни и други ресурси на държавата.

Въпреки широко прокламирания лозунг за независимост на властите, съдебната власт в лицето на прокуратурата на Р България изпълява ролята на бухалка срещу всички недоволни от управлението. Създадените специализирани съдилища и прокуратура, начело с главния прокурор,  се превръщат в политическа сила, която диктува дневния ред  в държавата.

Единственият глас, който критикува политическата ситуация в момента е президента на Р България. Вместо реално политическа дискусия в общественото пространство, обаче отново сме свидетели на съдебна репресия с привкуса на политическа такава.

ПП „Българската левица“ се противопоставя на политизирането на съдебните органи и настоява за връщането на изначалния принцип за разделението на властите.