„Дяволът се крие в подробностите“ английска поговорка
обратно

Новини

(05.Януари.2020 / публикувано в: Новини)

Партия на Европейската левица трябва да бъде политически актьор със собствена идентичност и дейности

Хайнц Бирбаум от Die Linke е новият президент на Партия на Европейската левица. Маргарита Милева от партия „Българската левица” беше преизбрана за вицепрезидент на ПЕЛ.

Понастоящем Хайнц Бирбаум отговаря за международните отношения в немската партия Die Linke. Преди това той е бил генерален секретар на профсъюза IG Metall в региона на Франкфурт, депутат в парламента на Заарланд и заместник-президент на Die Linke. Той говори пет езика (немски, английски, испански, френски и италиански). Има докторска степен по икономика и е работил като университетски преподавател в родния си Заарланд, в западната част на Германия.

Маргарита Милева отговаря за международните отношения в партия „Българската левица” и от 2017 година е неин заместник председател. Преди това в продължение на седем години (от 2010г.) тя е била председател на партия „Българската левица”, а от 2013 година е един от вицепрезидентите на Партия на Европейската левица. Маргарита Милева говори четири езика (български, немски, английски и руски). Има магистърска степен по право и по европейско право. Работи от двадесет години като адвокат в София. В рамките на президиума на Партия на Европейската левица Маргарита Милева отговаря за Централна и Източна Европа.

За вицепрезиденти на ПЕЛ бяха избрани също:

- Майте Мола от Обединената левица на Испания, която ще отговаря за международните отношения

- Анна Микола от Левия алианс на Финландия, която ще отговаря за кампаниите и външната комуникация

- Пиер Лоран от Френската комунистическа партия, който ще отговаря за Европейския форум

- Наташа Теодорокопулу от Сириза, Гърция, която ще отговаря за вътрешната комуникация в ПЕЛ

- Паоло Фереро от Рифондационе, Италия, който ще отговаря за връзките с европейската фондация Трансформ и за културата.

По време на своята заключителна реч от името на новоизбрания президиум, Хайнц Бирбаум отбеляза, че Партия на Европейската левица се намира в „трудна ситуация“ след загубата на места в Европейския парламент през 2019 г. и че този неуспех изисква „критична оценка на бъдещата посока на партията“. „Проблемът ни е, че не успяхме да се представим като достоверна политическа алтернатива“, заяви той и добави, че „трябва да засилим политическия профил на Европейската левица.“ Бирбаум посочи, че има различни позиции относно това дали ЕС може да бъде реформиран или не, но ние „трябва да дадем приоритет на това, което ни обединява - и това е нашата политика.“ Той подчерта областите, в които партиите от Европейската левица споделят ясни политически позиции като прекратяване на икономиите и стартиране на мащабна програма за публични инвестиции с цел подобряване на жизнения стандарт на хората. Като друг ключов момент беше отбелязана новата индустриална политика, която осигурява чист енергиен преход, като същевременно създава работни места и укрепва социалните и икономическите права. И накрая, той призова партиите от Европейската левица да разработят отговор на бързата дигитализация на икономиката, която води до загуба на работни места, по-голяма несигурност на трудещите се и изисква мащабно повишаване на уменията и обучението на хората от работническата класа.

Другата основна задача, която стои пред Европейската левица е нейното разширение чрез включването на други леви сили, като същевременно се поддържа последователна политическа линия. Важно е да се търси по-голямо сътрудничество с прогресивните сили в цяла Европа. Бирбаум  заяви желанието партии като Podemos и La France Insoumise да се присъединят към Европейската левица. Освен това той подчерта необходимостта от по-нататъшното развитие на Европейския форум с цел изграждане на диалог между прогресивните сили в Европа. Бирбаум изрази желанието да се изгради европейска партия, която да е не само чадър на организацията на Европейската левица, но също така и актьор сам по себе си със собствена идентичност и дейности.