.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Новини

(05.Декември.2018 / публикувано в: Новини)

КАКВО ИМА ДА НИ КАЖЕ КАРЛ МАРКС ДНЕС?

ПАРТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛЕВИЦА И ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”

 

Ви канят на

 

Международен политически форум 

 

КАКВО ИМА ДА НИ КАЖЕ КАРЛ МАРКС ДНЕС?

 

 

09.12.2018г. (неделя) от 10:00 до 17:00 часа

гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 99, ЦКС – Конферентна зала

(транспорт: трамвай № 20,22; тролейбус № 9; метро)

 

 

След гръмкото провъзгласяване на „края на историята“, след колапса на реалния социализъм, Карл Маркс също така беше „изхвърлен“ в миналото. Но днес, 150 години след написването на „Капиталът“ и 200 години след рождението на Маркс, неговото дело продължава да бъде фундаменталният анализ на обществото, в което живеем. Анализ, който в същото време е и критика. Критика на класическата политическа икономия и на капиталистическите отношения.

В еднодневния политически форум ще обсъдим по какъв начин този дебат е актуален днес и ако това е така, какъв принос може да даде той на Европейската левица. Ще поговорим и за особеностите на марксистките дискусии в различните партии на Европейската левица. Ще дискутираме икономическото и външноикономическото развитие на ЕС от марксистка гледна точка. По време на форума ще бъдат представени и текущи изследвания на цялостната работа на Маркс и Енгелс.

Форумът е свързан с 200-годишнината от рождението на Маркс през 2018 г. С него искаме да създадем платформа за широка политическа дискусия с участието на представители на различни партии от Европейската левица и да покажем, че теорията на Маркс днес е по-жива отвсякога и е основополагаща за развитието на обществото. 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

10:00 часа

 

Откриване на форума

Маргарита Милева

Вице-президент на Партия на Европейската левица 

Проф. д-р Боян Киров

Председател на ПП „Българската левица”

 

10:30 – 12:00 часа

 

Системната криза на неолибералния капитализъм и "завръщането на Маркс"

Проф. д.ф.н. Васил Проданов

Директор на Тракийския научен институт

 

Марксовата теория за социализма

Доц. д-р на икон. науки Янко Вакрилов

 

Защо заменихме борбата между труда и капитала с борбата за идентичността на малцинствата и борбата на цивилизациите

Сергей Вознияк

Член на Изпълнителното бюро на Централния комитет на Беларуската партия на левите „Справедлив свят”

 

Структурата на работническата класа
Всички работници да бъдат пенсионирани?

Атила Вайнай

Председател на Работническата партия на Унгария 2006, член на Политическия секретариат и на Управителния съвет на Партия на Европейската левица

 

12:00 – 12:30 часа

 

Дискусия

 

 Модерация: Ирина Алексова

 

12:30 – 13:30 часа

 

Обяд

 

13:30 – 14:30 часа

 

Теорията за отчуждението на Карл Маркс

Йоргос Верверис

Департамент по европейска политика, Сириза (Гърция)

 

Маркс и идеалът за равенството днес

Доц. д-р Огнян Касабов

Софийски университет „Св. Климент Охридски”/Колектив за обществени интервенции 

 

Че Гевара и съвременният марксизъм

Д-р Борис Боев

Движение 23 септември

 

14:30 -15:00 часа

 

Дискусия

 

Модерация: Юлия Владимирова

 

15:00 – 15:30 часа

 

Кафе пауза

 

15:30 – 16:30 часа

 

Карл Маркс за детския труд

Христина Картеризова

Международен отдел на Комунистическата партия на Бохемия и Моравия (Чешка република)

 

Марксисткият клуб в УНСС

Стефан Николов

Движение 23 септември

 

Нуждата от Маркс днес

Проф. д-р Боян Киров

Председател на ПП „Българската левица”, член на Управителния съвет на Партия на Европейската левица

 

16:30 – 17:00 часа

 

Дискусия

 

Модерация: доц. д-р Тодор Тодоров

 

17:00 часа

 

Закриване на форума

Маргарита Милева

Вице-президент на Партия на Европейската левица