Гледай в корена Кузма Прутков
обратно

Новини

(03.Декември.2018 / публикувано в: Новини)

Изявление от срещата на Политическия секретариат на Партия на Европейската левица

Изявление от срещата на Политическия секретариат на Партия на Европейската левица


На 01 декември 2018 г. в Берлин се проведе заседание на Политическия секретариат на Партията на Европейската левица. Една от точките в дневния ред беше подготовката на изборите за Европейски парламент през 2019г. Секретариатът постигна съгласие по проекта на предизборната платформа, която ще бъде представена за одобрение на заседанието на Управителния съвет на 26 и 27 януари в Брюксел. Освен това членовете на Политическия секретариат обсъдиха възможностите за водещ кандидат. Резултатът от тези все още текущи процеси ще бъде представен Управителния съвет през януари.


Председателят на Европейската левица Грегор Гизи: „Като Партия на Европейската левица, нашата цел е да покажем на хората в Европа ляв изход от кризата и да направим конкретно предложение за алтернативна политика. По този начин виждаме основни и конкретни възможности, като социално-екологична трансформация и в резултат на това нов социален икономически модел, връщането на властта от политическите елити към европейците и предотвратяването на милитаризация на Европа. Нашата визия е за мирна, социална, демократична, екологично устойчива и солидарна Европа. Ние се борим за равни възможности за достъп до здравеопазване, образование, изкуство и култура. Ние сме за справедливо глобално сътрудничество в смисъла на нашите интернационалистически позиции и защитаваме правото на мир в Европа и света.”