.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Новини

(03.Декември.2018 / публикувано в: Новини)

Китай и Централна и Източна Европа – политически икономически и геополитически въпроси от лява гледна точка

На 01.12.2018г. в Прага се състоя международна конференция „Китай и Централна и Източна Европа – политически икономически и геополитически въпроси от лява гледна точка“.

Домакин на конференцията беше Комунистическата партия на Бохемия и Моравия. На конференцията присъстваха представители на ръководството на Китайската комунистическа партия - Г-жа Гонг Юанг, заместник-директор на Евроазиатския отдел на Международния отдел на Китайската комунистическа партия, както и представители на леви партии от страните на Централна и Източна Европа, членки на ЕЛП.

От страна на Българската левица, по покана на домакините, участие в конференцията взе нейният председател Боян Киров. Той припомни, че два големи енергийни проекта (АЕЦ Белене и Южен поток) бяха спрени под външен натиск по чисто политически причини (само защото бяха свързани с Русия) и в ущърб на интересите на България, тъй като икономическите отношения на България с други страни зависят не само от интересите на страната ни, но и от глобалните играчи. В този смисъл китайските инвестиции по програмата 16+1 и за България, и за другите страни в региона имат значение не само за икономическото им развитие, но и за възможността им да водят по-независима външна политика. Китайските инициативи не са насочени към разделяне на Европа, силна Европа е в интерес на Китай. Затова е важно Европа да разбере, че има интерес от сътрудничеството с Китай. Боян Киров подчерта, че България досега е страната с най-малко инвестиции и в Европа, и по програмата 16+1.

Останалите участници в конференцията също отчетоха, че след проточилия се повече от 2 десетилетия преход страните от Централна и Източна Европа продължават да са в периферията на Европейския съюз и инициативата 16+1 като елемент от ЕПЕП им дават шанс за отделяне от модела, който ги постави в това положение. Беше подчертано, че ЕПЕП е най-голямата в историята икономическа инициатива, която е естествено продължение на започналото преди 40 години отваряне на Китай към света и се характеризира не с конкуренция и съперничество, а с отвореност, сътрудничество и иновативност, и като такава тя допринася не само за икономическото развитие, а и за укрепване на мира в света.

Г-жа Гонг Юанг разясни, че Китай реализира социализма по свой собствен модел, който според тях води до успехи. Посочи, че през последните години над 70 милиона души в Китай са изведени над границата на бедността, а до 2022г. се планира от бедност да бъдат освободени и останалите 30 милиона бедни. Що се отнася до китайските инвестиции в страните от Централна и Източна Европа, тя заяви, че действително ръстът на инвестиции в различните страни е различен, но Китай има интерес от развитието на икономическите отношения с всички страни в региона.