"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Новини

(21.Септември.2018 / публикувано в: Новини)

Gauche Europeenne - Manifeste

Оттук може да изтеглите манифеста на ЕЛП на френски език