.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Новини

(21.Септември.2018 / публикувано в: Новини)

Gauche Europeenne - Manifeste

Оттук може да изтеглите манифеста на ЕЛП на френски език