Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров
обратно

Новини

(27.Септември.2020 / публикувано в: Новини)

European Left - Manifesto

Оттук може да изтеглите манифеста на ЕЛП на английски език