.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Международна конференция-Алтернатива за Лява Икономическа и Социална политика в Европейския съюз

Все още няма въведена информация в тази секция! Моля, посетете я по-късно!