Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров
обратно

Председателя на БЛ ,бе избрана за заместник председател на Европейската Левица