„Дяволът се крие в подробностите“ английска поговорка
обратно

Председателя на БЛ ,бе избрана за заместник председател на Европейската Левица