"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Информационни материали

(22.Април.2019)

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВА

 

Националният комитет на Политическа партия „Българската левица” с решение от 23.03.2019г. на основание чл. 21 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква второ заседание на Третия редовен конгрес на Политическа партия „Българската левица” на 29.06.2019г. в гр. София,  кв. Гео Милев бул. “Шипченски проход” 50  от 12:00 часа, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Отчет за дейността през изтеклия период

2. Подготовка за предстоящите избори

3. Предстоящи политически задачи.

4. Разни.

 

Национален комитет на ПП „Българската левица

 

Сваляне - СЪОБЩЕНИЕ