.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
  1. «
  2. 1
  3. 2
обратно

Полезни връзки

  1. «
  2. 1
  3. 2