Не плувай по течението,не плувай и срещу него,плувай там където трябва. Кузма Прутков
обратно

Анализи

(23.Декември.2015)

ПРОГРАМА ЗА ОБЕДИЕНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ - 1вия постъпил документ част 2ра

Автор: Чавдар Кръстев

По „циганския“ проблем:

 1. Както милионерите няма да решат социалните проблеми на обществото, така и циганските барони няма да решат пробема с иттеграцията на циганското население на страната! Даването на европейски средства в ръцете на бароните е директно обогатяване на бароните, които имат изгода да управляват бедно, необразовано и подчинено им мнозинство!

 2. Циганският проблем“ се прояви в началото на 90-те години на 20 век, когато мнозинството цигани попълниха масата от безработни. По този начин най-непосредствено те бяха подтикнати към завръщане към позабравеното чергарството и най-древнете професии: крадец и проститутка. ѝ циганите откриха и ползват Масово най-ефикасния начин на отпор: колективния (на гетото!) отпор на законовите наредби. Сиреч – масова практика на отстояване на престъпни намерения и практики!

 3. Като начало е необходимо да бъдат принудени да спазват законите! 12-14 годишни родители са престъпници по законите на България и не могат да получават детски набавки и така да изхранват многобройни семейства! Раждането на деца е отговорност, а не бизнес!

 4. Най-ефикасния начин за интеграция е образованието! В България все още среднато образование е задължително и неизпълнилите това си задължение към държавата не могат да рачитат на някои права!

 5. Между тези права е и правото да избираш и да бъдеш избира. Нужно ли е партията на прехода и циганските барони да се обогатяват за сметка на неграмотните цигани? Нужно ли е да бъде подкрепяно самочувствието на циганската маса по избори? Нужно ли е те да бъдат залъгвани с по 50-60 лева в изборна година? Образователния ценз е непопуляна мярка и не е сред ценностите на левицата, но ако той (като временна мярка!) бъде въведен, то някои от проблемите ще бъдат решени. Искаш да избираш и да бъдеш избиран?.. Учи!

 6. Ако задължителността на средното образовение бъде императив и за магистратите (!), то след 20 години циганската неграмотност ще изчезне! А до тогава политическите партии и неправителствени организации (особено левите!) да намерят сред циганското население най-благодатна публика за своите идеи и знания!

 7. Циганската безработица може да бъде преодоляна в голяма степен чрез оземляването на безимотните. И подкрепата им при създаването на земеделски кооперации – най-ефикасната производствена форма при дребното земеделие!

 8. Друга част от тази бецработица може да бъде преодоляна с откриването на общински (социални!) занаятчийски кооперации.

 9. Може би е време за възтановяване на „Строителни войски“ (или друга форма на принудително образование?), които даваха общо образование и занаяти? И не само за младежите, а и за девойките. Така и младежката безработица сред циганите (над 90 %) ще бъде намалена...

 

По „бежанския“ проблем:

 1. България има достатъчно опит в приемането на бежанци от войни и следвоенно насилие. Но тогава те са били „наши“ – българи. В момента сме обект на нашествие на „ненаши“ бежанци, търсещи сигурност и спокойствие у нас, където те липсват дори за нас. Означава ли това, че трябва да им откажем помощ? Според нас – категорично не! Трябва да приемем всички доказани бежанци, дстигнали и желаещи да останат у нас!

 2. Това предопределя особената отговорност на службите за сигурност на РБ (съсипани от партията на прехода!), призвани да отделят бежанците от икономическите мигранти и терористи! За икономическите мигранти у нас условия за подобряване на материалното им състояние няма (поне за сега!)! Още по-малко за терористи!

 3. Макар възможностите ни за нормален, човешки прием да са ограничени, РБ е задължена да прояви хуманност към тях и да направи дори невъзможното по тяхния прием, настаняване, устройване на работа и помощ при желание за прехвърляне в други страни.

 4. Не бива да забравяме, че една част от бежанците са хора с образование и специалности! При масовия отлива на „мозъци“, тези хора могат частично да попълнят откровените липси!

 5. Пресичане навлизането на радикални религиозни движения на българска почва чрез спиране финансирането на вероизповеданията в страната от външни лица и структури.

 

 

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Природата и околната среда са условия за нашето съществуване. Затова:

-            Приемане на световните стандарти за устойчиво развитие и приемане на Национална програма за устойчиво развитие.

-            Опазването на българската природа и здравето на нашите деца да се превърне в  приоритет на българската политика.

-            Пълна забрана на производството и разпространението на ГМО и  криминализация на тази дейност.

-            Пълна забрана на  проучванията и добива на шистов газ чрез метода на хидравличното разбиване.

-            Стимулиране развитието на  възобновяемата енергия, без да се допуска използването и за неправомерно обогатяване. Създаване на зелени работни места.

-            Незабавно прекратяване на застрояването в междублоковите пространства в градовете, Черноморието и планинските курорти. Разработване и приемане на национални стандарти за градоустройство с минимум 67% зелени площи в градовете и всяка община.

 

ПО ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ НА РБ

В света на глобалния капитал, на диктатурата на капитала, да се говори за независимост е наивно! България в съвремената си история я е имала, я не 5-6 години (1907-1913) на относителна независмост. За съжаление, в последните 20-тина години политиката на РБ (или липсата на такава!) доказа, че правителствата ни са само колониална администрация, а България не е повече от колониална територия на САЩ, временно отстъпена на ЕС.

Националната сигурност не може да бъде оставена на волята на пазара или на външни партньори. Затова настояваме за:

-          Въвеждане на реална отчетност и обективна оценка за резултатите от дейността на полицията,  съда и прокуратурата. Обвързване на заплащането в тези структури с постигнатите резултати;

-            Приемане на Национална програма за „нулева толерантност“ към престъпността.

-            Приемане на Национална програма за „нулева толерантност“ към политическата корупция и търговията с влияние.

-            Отстояване на националния суверенитет в рамките на ЕС. Провеждане на независима външна политика, определяна единствено от националните интереси на България.

 

За съжаление, ЕС, в този вид доказа, че не е независим по отношение интересите на САЩ и (особено ярко!) демонстрира зависимостта си от глобалния капита! Наложената неолиберална и несолидарна политика промени характера на ЕС и я отклониха от идеята за социална Европа. За мнозина ЕС се превърна от надежда в заплаха. Алтернативата не е оттегляне от ЕС, а борба за неговата промяна.

- Промяна в политиката, така че ЕС да не служи единствено на супер богати елити, а да се развива солидарно в интерес на всички хора.

- Свободна външна политика на ЕС от спекулациите за водене на войни и печалбите от продажбите на оръжие да превърнем мира в отличителен белег на ЕС. Искаме да превърнем Съюза в общо гражданско пространство, в което демократичните правила са общо приложими, а свободата на движение да не бъде ограничавана от тайни служби, миграционни власти и гранични режими.

- Противопоставяме се на Трансатлантическото споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ, защото то означава все по-голямо разрушаване на екологичните и социални стандарти.

- Застъпваме се за разширяване на основните права на века на Интернет. Добър живот означава хората да имат личен живот. Без наблюдение, следене и ограничаване на свободите. Борим се за защита на личните данни и налагане на мораториум върху законите за сигурност, така че хората да живеят спокойно. Отхвърляме всякакъв контрол на комуникациите от страна на държави и корпорации и настояваме за правото на информационно самоопределение и прилагане на демократичен контрол.

- Осъждаме всяка форма на въоръжени конфликти, изпращането на военни мисии в чужбина и разполагането на чужди военни бази в България. Борим се за разпускане на НАТО, доказало се като агресивен военен съюз и замяната му с нова колективна система за сигурност в Европа с участието на Русия, без която сигурността на света е поставена на карта. Последните събития и реакцията на ООН го доказаха!

- Ние се борим за един нов ЕС! Друга Европа е възможна и нужна!

Всичко това е постижимо единствено при обединяване на разпиляното от партията на прехода българско ЛЯВО – социалдемократи, социалисти, неортанизирани леви, комунисти, анархисти и прочие. Без такова обединение (все едно как ще се нарича!) присъсвието на лявото в парламента ще продаължава да е от лицемерната ПАРТИЯ НА ПРЕХОДА и леви решения в близките 10-20 години се очертават единствено в козметиката! Ако десните рожби на БКП/БСП ги допуснат!

Само обединението около тази програма ще може да постигне тези спасителни за България и българите мерки.

Само обединението около тази програма ще може да постигне

ДЪЛГОСРОЧНАТА ПЕРСПЕКТИВА:

Революционният преход към някакъво по-хуманно обществено устройство в момента е невъзможен! Особено в една отделна страна – вижте какво става в Гърция, в Португалия... Мислите ли, че някой ще остави България да се превърне в рая за експлоатираните? Спомнете си Маркс: „Социализма (?комунизма?) не може да се появи в една отделна страна!“ Поради което е необходимо интернационалното усилие на всички леви партии по света!

Диктатура на пролетариата“ е невъзможна, тъй като класата (?прекариата?) веднага ще бъде яхната от бюрокрацията и службите за сигурност! Тогава?

Демократичния социализъм“ още никъде не е пробван и не знаем нито какви са механизмите му, нито резултатите му. Но ако той е нещо от сорта на „социалната държава“ (и сега съществуваща в Северна Европа, Германия, Франция, Англия, Канада, САЩ и още няколко страни и държави), то той е многократно по- хуманен от това, което виждаме днес у нас! И ще бъде предпочетен от мнозинството, ако то имаше възможност да избира... Следовеателно: необходимо е:

 1. да отстояваме демократизма на многопартийната система;

 2. да се научим да уважаме свободата на другите;

 3. да се научим да живеем с различните (и идеологически!) от нас!

Това е пътя към мечтания комунизъм!

Защото комунизмът няма да е икономическо общество, а морално-етическо! Научете хората да преодоляват собствените си егоизъм и алчност – и това ще бъде реалната комунистическа революция! Която няма да дойде вдруги ден, нито след месец, нито след година... Свикнете с мисълта, че комунизма ще е резултат от продъжителна и сериозна работа по промяна на човешкото съзнание. Свикнете с мисълта, че в комунизма ще живеят поколения далеч зад нас. И то – единствено ако ние си свършим успешно работота!

Ако ние убедим обществото, че разделителната линия между лявото и дясното минава алтруизма и егоизма! Между политиката в полза на мнозинството и политиката в полза на едениците!

НИЕ ЩЕ РАБОТИМ В ПОЛЗА НА МНОЗИНСТВОТО!

Вярвам в единий светъл комунизъм, поправител на недъзите на обществото... (да се довърши!) Христо Ботев